Astudiaethau Achos Celfyddydau Perfformio

Barbara Sarmiento Araña

Graddiodd o’r cwrs Perfformio Cyfoes yn 2014

Performing Arts Case Study

Ar ôl graddio, cafodd ei hurio gan Volcano Theatre i berfformio yn eu cynhyrchiad o Black Stuff (Edinburgh Fringe Festival, Canolfan Mileniwm Cymru 2015). Ers hynny, mae hi wedi sefydlu ei chwmni theatr ei hun, Pain in the Arts, gyda Liam Reynolds a raddiodd gyda hi. Cenhadaeth eu cwmni yw helpu ac ysbrydoli graddedigion i greu a datblygu gwaith newydd. Mae Pain in the Arts wedi cyflwyno tri chynhyrchiad, ‘Don’t Let Me Forget’ (Novemberfest 2016), ‘Book of Growth’ (Gŵyl Wyddoniaeth Kew yn Wakehurst) a’u darn theatr ieuenctid newydd ‘Grow Together’ (Gŵyl Let’s Grow Wild, Glannau afon Casnewydd, 2017).