Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Crefftau Dylunio  -  Cyfleusterau Crefft Dylunio

Cyfleusterau Gweithdai Crefftau Dylunio

Mae’r adran Crefftau Dylunio yn falch o’i hystod eang o gyfleusterau gwneud a phrosesu arbenigol ar gyfer gwydr, cerameg a gemwaith, wedi’i gefnogi gan arae gynhwysfawr o weithdai cyffredinol.

Ymhlith y cyfleusterau bydd:

 • Odynau gwydr ar gyfer ffiwsio, slympio, castio, enamlo a phaentio gwydr
 • Bae asid - asid hydrofflworig ar gyfer llathru ac ysgythru
 • Ystafell blastr ar gyfer gwneud mowldiau a phrototeipio
 • Gwaith cŵyr
 • Cyfleusterau Gleflex / mowldio rwber
 • Cyfleusterau printio sgrin - gweithdy pwrpasol ar gyfer printio sgrin ar wydr
 • Sgwrio â thywod – dau sgwriwr â thywod pwrpasol ar gyfer gwydr (un taniwr potiau)
 • Cyfleusterau gwaith oer - ystod o gyfleusterau gwaith oer gan gynnwys turnau, llathrwyr/llathrwyr ymyl, malwyr llaw, malwyr gwely fflat diemwnt, ysgythrwyr llaw, llifiau diemwnt a driliau gwydr.
 • Ystafell torri gwydr
 • Ystafell arwain
 • Ystafell paentio gwydr
 • Stiwdios gwydr
 • Odynau ceramig
 • Ystafell wydro llawn offer
 • Olwynion taflu
 • Cyfleusterau castio slip
 • Meinciau gemwaith ac offer llaw arbenigol
 • Gweithdy gemwaith llawn offer ar gyfer sodro, gorffen a llathru