Cyrsiau Byr

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Ein Hysgolion a'n Cyfadrannau Academaidd  -  Coleg Celf Abertawe  -  Cyrsiau Byr

Art after dark new widget

Celf Liw Nos

Cyrsiau gyda’r nos a gynhelir drwy gydol y flwyddyn mewn ystod o ddisgyblaethau creadigol, gan gynnwys dylunio a chelfyddydau cymhwysol, ffotograffiaeth, ffilm, cyfryngau digidol a chelf gain.

Art in action widget

Celfyddydau ar Waith

Gweithio gydag ysgolion lleol ac ymarferwyr celf i ddatblygu a chyflwyno prosiectau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwn creadigol tu fewn a thu allan i’r dosbarth.

Saturday Art School widget

Ysgol Gelf Sadwrn

Mae ein Hysgol Gelf Sadwrn rhad ac am ddim ar gyfer artistiaid ifanc sy’n llawn dyhead ac yn datblygu.

Education Outreach widget

Allgymorth Addysgol

Yn ogystal â Diwrnodau Agored a Diwrnodau Blasu’r Brifysgol, rydym yn cynnig teithiau rhagarweiniol a gweithdai yn ystod gwyliau hanner tymor.

Lady with horns

Gweithdy Hanner Tymor (Celf a Dylunio)

Ymunwch â ni am bedwar diwrnod yng Ngholeg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant, er mwyn datblygu eich portffolio a chael blas o astudio celf yn y Brifysgol.

©2019 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535