facebook Pixel Cyrsiau Byr | Swansea College of Art - UWTSD

Cyrsiau Byr

Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Cyrsiau Byr

Art after dark

Celf Liw Nos

Hefyd, mae Celf Liw Nos yn gyfle gwych o bobl sy’n ystyried mynd ymlaen i astudio ymhellach ond a fyddai’n hoffi archwilio pynciau, adnabod cryfderau a datblygu portffolios.Caiff myfyrwyr fynediad i gymorth rhagorol, offer a chyfleusterau o safon y diwydiant.

Education Outreach widget

Allgymorth Addysgol

Yn ogystal â Diwrnodau Agored a Diwrnodau Blasu’r Brifysgol, rydym yn cynnig teithiau rhagarweiniol a gweithdai yn ystod gwyliau hanner tymor.

Go to Arts in Action page.

Celfyddydau ar Waith

Gweithio gydag ysgolion lleol ac ymarferwyr celf i ddatblygu a chyflwyno prosiectau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwn creadigol tu fewn a thu allan i’r dosbarth.

 

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535