Cyrsiau Byr

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Cyrsiau Byr

Art in action widget

Celfyddydau ar Waith

Gweithio gydag ysgolion lleol ac ymarferwyr celf i ddatblygu a chyflwyno prosiectau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwn creadigol tu fewn a thu allan i’r dosbarth.

Saturday Art School widget

Ysgol Gelf Sadwrn

Mae ein Hysgol Gelf Sadwrn rhad ac am ddim ar gyfer artistiaid ifanc sy’n llawn dyhead ac yn datblygu.

Education Outreach widget

Allgymorth Addysgol

Yn ogystal â Diwrnodau Agored a Diwrnodau Blasu’r Brifysgol, rydym yn cynnig teithiau rhagarweiniol a gweithdai yn ystod gwyliau hanner tymor.

oil painting

Gweithdy Hanner Tymor

Drwy gyfeirio at arfer cyfoes a gweithio drwy arsylwi, dros 3 diwrnod byddwch yn llunio paentiad olew ar gynfas sy’n archwilio tôn, ffurf a lliw.

©2019 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535