Ydds Hafan  -  Ein Hysgolion a'n Cyfadrannau Academaidd  -  Coleg Celf Abertawe  -  Cyrsiau Byr  -  Ysgol Gelf Sadwrn

Ysgol Gelf Sadwrn yng Ngholeg Celf Abertawe YDDS

Saturday Art School banner

Mae ein Hysgol Gelf Sadwrn rhad ac am ddim ar gyfer artistiaid ifanc, rhwng 14-18 oed, sy’n llawn dyhead ac sy’n datblygu. Wedi’ch addysgu gan arbenigwyr yn eu maes fe gewch gyfle i archwilio a datblygu eich creadigrwydd tu allan i’r ysgol. Bydd y sesiynau’n galluogi ichi archwilio ein cyfleusterau arbenigol ac i ddatblygu’ch portffolio. Gellir defnyddio’r holl waith a gynhyrchir ar gyfer portffolios TGAU/Safon Uwch.

Cynhelir y cwrs dros bum dydd Sadwrn rhwng 9/11-7/12.

Darperir yr holl ddeunyddiau.

14-16 oed   10.30-12.30 

Bydd cynnwys Sylfaen yn cynnwys gweithdai mewn meysydd fel gwneud printiau, gwneud posteri, gwneud ‘’zines’, darlunio.

Gellir defnyddio’r holl waith ar gyfer gwaith cwrs TGAU neu bortffolios proffesiynol.

16-18 oed   13.30-15.30 

Cyfres o weithdai blasu’n gweithio gyda darlithwyr Coleg Celf Abertawe mewn meysydd arbenigol gan gynnwys Ffotograffiaeth, Printio, Cerameg, Digidol a rhagor...

Gellir defnyddio’r holl waith ar gyfer gwaith cwrs Chweched Dosbarth neu gyfwerth neu bortffolios proffesiynol.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, os bydd gennych unrhyw gwestiynau, neu i gadw lle cysylltwch â: amanda.roberts@uwtsd.ac.uk / 01792 481285