facebook Pixel Darlunio | Swansea College of Art - UWTSD

Darlunio

Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Darlunio

Illustration Banner

Diben Darlunio yw gwneud delweddau a chyfathrebu’n effeithiol. Yn ddisgyblaeth ddeinamig a newidiol, nid yn unig y mae’n archwilio darlunio a phaentio trwy weithdai strwythuredig, ond mae’n dilyn darlunio o fathau gwahanol, trwy deipograffeg, collage, gwneud printiau, cerameg, symud, yn ogystal â chyfryngau cymysg a digidol.

Gan ddefnyddio defnyddiau a phrosesau traddodiadol, digidol ac arbrofol mae myfyrwyr yn pennu eu harferion gwaith eu hunain yn y pendraw. Yn ogystal â theithiau astudio blynyddol i Ewrop, rhaglen lawn o weithwyr proffesiynol ac yn sicrhau bod cysylltiadau cryf gyda’r diwydiant a’r byd masnachol yn cael eu cynnal.

Cadwch le ar Ddiwrnod Adored

BA illustration

Cyrsiau israddedeg

MA visual communication

Cyrsiau Ôl-raddedig

Case studies

Astudiaethau Achos

illustration facilities

Cyfleusterau

Illustration - Industry Links

Cysylltiadau Diwydiannol

SS23 ad still Welsh

Sioeau Gradd Yr Haf Coleg Celf Abertawe

World Illustration Awards widget

Gwobrau Darlunio'r Byd

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535