Astudiaethau Achos Darlunio

Mae graddedigion diweddar yn gweithio gyda’r canlynol:

Llyfrau Plant Usborne, Moonpig, Lego, Ymddiriedolaeth GIG, Marks & Spencer, Tigerprint Bright Agency, British Museum, Lush ac Astra Games.

Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle ar ddiwedd eu cwrs i arddangos eu gwaith yn ‘New Designers’ Llundain.

Adam Corbally

Adam Corbally

“Ers graddio, rwyf wedi bod yn gweithio fel Artist Graffig yn LEGO yn Nenmarc. Rwyf wedi gweithio ar ystod o gynnyrch sydd wedi’u seilio ar gyfeiriadau at lyfrau comig, ffilmiau a sioeau teledu, fel ‘The Lone Ranger’, ‘Back to the Future’, cyfres deledu ‘Avengers Assemble’, a ‘Ghostbusters’. Yn ogystal â hyn, rwyf hefyd wedi gweithio ar gymeriadau gwreiddiol ar gyfer y LEGO Movie a’i gynnyrch LEGO cysylltiedig.”

Lucy Littler

Lucy Littler

“Rwyf wedi bod yn angerddol am gelf erioed ac mae gennyf fwy fyth o gariad at ddarlunio. Gwneud fy ngradd yng Ngholeg Celf Abertawe yw’r penderfyniad gorau rwyf wedi’i wneud yn fy mywyd hyd yma. Daw’r cwrs â chymaint o gyfleoedd i fyfyrwyr  - siaradwyr gwadd, gwibdeithiau, cydweithio â chyrsiau eraill a’r gallu i ddod o hyd i’ch arbenigedd fel unigolyn creadigol. Y prif reswm roeddwn yn caru astudio yn Abertawe oedd am fod y darlithwyr mor gyfeillgar. Oherwydd eu bod wedi bod, ac yn dal i fod, yn ddarlunwyr wrth eu gwaith eu hunain, mae ganddynt lawer o wybodaeth am y byd gwaith ac un o’u blaenoriaethau o fewn tair blynedd y cwrs yw eich paratoi at fod yn ddarlunydd wrth eich gwaith wedi ichi raddio. Ar ddiwedd y drydedd flwyddyn, caiff myfyrwyr y cyfle i arddangos eu gwaith yn yr arddangosfa fwyaf ar gyfer graddedigion newydd yn y DU. Yn ystod sioe ‘New Designers’ Llundain y gwelais y buaswn yn gallu cael gyrfa fel dylunydd. Enillais y wobr ‘Hallmark Studio’ lle cefais leoliad dau fis yn wobr. Mae ennill y wobr wedi rhoi cymaint o gyhoeddusrwydd i mi i allu dechrau ar fy llwybr fy hun fel gweithiwr creadigol ac ni allaf aros i weld i ble y bydd y dyfodol yn mynd â fi. 

Claire Thomas

Claire Thomas work

Arweiniodd ‘New Designers’ at fy mhrosiect comisiynedig cyntaf fel darlynudd proffesiynol. Ar ôl blwyddyn o weithio ar fy liwt fy hun i nifer o gleientiaid gan gynnwys Moonpig.com a’r GIG, penderfynais chwilio am swydd llawn amser mewn stiwdio a dechreuais weithio fel dylunydd mewnol yn Usborne Publishing. 

Er mai rôl ddylunio ac nid un darlunio sydd gennyf yn Usborne, trosglwyddodd y sgiliau a ddysgaisar fy ngradd ac fe helpodd hyn i mi addasu’n gyflym. Roedd gweithdai’r tiwtor ar ddefnyddio meddalwedd digidol ac arbrofi gyda ffontiau, dyluniad a lliwiau’n ddefnyddiol tu hwnt a hanfodol i’w dysgu ar gyfer y diwydiant. Mae cael mynediad llawn i lyfrgell, cyfleusterau, arbenigedd tiwtoriaid, adborth a gweithdai’r brifysgol yn gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau a bydd gennych yr amser a’r rhyddid i fod yn fyfyriwr.

Yr hyn sy’n gwneud gyrfa greadigol mor gyffrous yw nad ydych chi byth yn gwybod i ble y bydd yn eich cymryd, ar ôl graddio ni feddyliais byth y buaswn yn gweithio, ac yn caru gweithio, ym maes cyhoeddi llyfrau plant!  Ar brydiau, gall gyrfa mewn dylunio neu ddarlunio fod yn llawn straen, yn flinedig yn feddyliol a chorfforol, felly mae dyfalbarhau ac ymroi i wella eich sgiliau yn hanfodol. Ond mae cael fy nhalu i dynnu llun crocodeil ar gefn ungorn yn ei wneud yn werth chweil.

Arweiniodd ‘New Designers’ at fy mhrosiect comisiynedig cyntaf fel darlynudd proffesiynol. Ar ôl blwyddyn o weithio ar fy liwt fy hun i nifer o gleientiaid gan gynnwys Moonpig.com a’r GIG, penderfynais chwilio am swydd llawn amser mewn stiwdio a dechreuais weithio fel dylunydd mewnol yn Usborne Publishing. 

Er mai rôl ddylunio ac nid un darlunio sydd gennyf yn Usborne, trosglwyddodd y sgiliau a ddysgaisar fy ngradd ac fe helpodd hyn i mi addasu’n gyflym. Roedd gweithdai’r tiwtor ar ddefnyddio meddalwedd digidol ac arbrofi gyda ffontiau, dyluniad a lliwiau’n ddefnyddiol tu hwnt a hanfodol i’w dysgu ar gyfer y diwydiant. Mae cael mynediad llawn i lyfrgell, cyfleusterau, arbenigedd tiwtoriaid, adborth a gweithdai’r brifysgol yn gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau a bydd gennych yr amser a’r rhyddid i fod yn fyfyriwr.

Yr hyn sy’n gwneud gyrfa greadigol mor gyffrous yw nad ydych chi byth yn gwybod i ble y bydd yn eich cymryd, ar ôl graddio ni feddyliais byth y buaswn yn gweithio, ac yn caru gweithio, ym maes cyhoeddi llyfrau plant!  Ar brydiau, gall gyrfa mewn dylunio neu ddarlunio fod yn llawn straen, yn flinedig yn feddyliol a chorfforol, felly mae dyfalbarhau ac ymroi i wella eich sgiliau yn hanfodol. Ond mae cael fy nhalu i dynnu llun crocodeil ar gefn ungorn yn ei wneud yn werthchweil.