Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Darlunio  -  Astudiaethau Achos Darlunio  -  Abbie Cameron

case-study-abbie-cameron1-870

Mae Abbie yn ddarlunydd ar ei liwt ei hun sydd wedi ennill gwobrau a ddechreuodd darlunio ar gyfer ei llyfr lluniau cyhoeddedig cyntaf yn nhrydedd flwyddyn ei chwrs gradd yma yn Abertawe. Erbyn diwedd ei blwyddyn gyntaf ar ôl gorffen yn y brifysgol, roedd Abbie wedi darlunio tri llyfr lluniau: The Word Bird, Animal Surprises ac Into the Blue. Dechreuodd hyn oll gyda phrosiect a ddaethpwyd i’r brifysgol gan siaradwr gwadd, a’r awdur llyfrau plant enwog, Nicola Davies.  Yna roedd gan bob un o’r tri theitl lyfr ‘Sut i Dynnu Llun’ i fynd efo nhw. Ar hyn o bryd mae Abbie yn gweithio ar dri theitl arall i ddilyn ymlaen yn y gyfres hon.  Cafodd Animal Surprises ei gynnwys yn rhestr hir Gwobr Klaus Flugge am y Newydd-ddyfodiad Mwyaf Cyffrous i Lyfrau Lluniau yn 2017. Mae’r tri theitl cyntaf bellach wedi’u cyhoeddi mewn Tsieineaidd ac mae hi wedi bod yng Nghylchgrawn Plant y National Geographic.

Cafodd Abbie hefyd ei gwahodd i wneud gweithdy ar gyfer Gŵyl Lenyddiaeth Cheltenham The Times a The Sunday Times ac mae’n mynd i wneud yr un peth yng Ngŵyl Llyfrau Ryngwladol Caeredin. Mae ei chyhoeddwr mawr, Graffeg, yn ei chadw’n brysur iawn, ond mae hi hefyd wedi dod o hyd i amser i ddylunio cardiau cyfarch a gyhoeddwyd gan yr elusen cadwraeth ryngwladol, World Land Trust, a darluniau ar gyfer llyfr coginio elusen. 

Dyma sydd gan Abbie i’w ddweud am ei hamser yma yn Abertawe:
“Helpodd y cwrs BA (Anrh) Darlunio fy nhrawsnewid o rywun a oedd yn hoffi tynnu lluniau, yn ddarlunydd. Addysgodd y cwrs sgiliau gwerthfawr i mi fel datrys problemau, theori celf ac arfer proffesiynol yn ogystal â rhoi i mi’r rhyddid i dyfu’n unigolyn. Carais y profiad cyfan, a gadewais Abertawe gyda’r hyder a’r wybodaeth i blymio i mewn yn syth i’m gyrfa ddelfrydol. Mae’r cwrs yma’n berffaith os ydych chi’n chwilio am gyfle i wthio’ch syniadau, gan hefyd ddysgu sut i leoli eich hunain mewn cyd-destun proffesiynol difrifol. Mae Abertawe yn dref glan môr hyfryd sydd â chymuned myfyrwyr gref. Bellach, mae gennyf waith ar fy liwt fy hun yn rheolaidd a llwyth o atgofion anhygoel.”

case-study-abbie-cameron3-870