Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Darlunio  -  Astudiaethau Achos Darlunio  -  Claire Thomas

Claire Thomas work

"Arweiniodd ‘New Designers’ at fy mhrosiect comisiynedig cyntaf fel darlynudd proffesiynol. Ar ôl blwyddyn o weithio ar fy liwt fy hun i nifer o gleientiaid gan gynnwys Moonpig.com a’r GIG, penderfynais chwilio am swydd llawn amser mewn stiwdio a dechreuais weithio fel dylunydd mewnol yn Usborne Publishing. 

Er mai rôl ddylunio ac nid un darlunio sydd gennyf yn Usborne, trosglwyddodd y sgiliau a ddysgaisar fy ngradd ac fe helpodd hyn i mi addasu’n gyflym. Roedd gweithdai’r tiwtor ar ddefnyddio meddalwedd digidol ac arbrofi gyda ffontiau, dyluniad a lliwiau’n ddefnyddiol tu hwnt a hanfodol i’w dysgu ar gyfer y diwydiant. Mae cael mynediad llawn i lyfrgell, cyfleusterau, arbenigedd tiwtoriaid, adborth a gweithdai’r brifysgol yn gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau a bydd gennych yr amser a’r rhyddid i fod yn fyfyriwr.

Yr hyn sy’n gwneud gyrfa greadigol mor gyffrous yw nad ydych chi byth yn gwybod i ble y bydd yn eich cymryd, ar ôl graddio ni feddyliais byth y buaswn yn gweithio, ac yn caru gweithio, ym maes cyhoeddi llyfrau plant!  Ar brydiau, gall gyrfa mewn dylunio neu ddarlunio fod yn llawn straen, yn flinedig yn feddyliol a chorfforol, felly mae dyfalbarhau ac ymroi i wella eich sgiliau yn hanfodol. Ond mae cael fy nhalu i dynnu llun crocodeil ar gefn ungorn yn ei wneud yn werth chweil.

Arweiniodd ‘New Designers’ at fy mhrosiect comisiynedig cyntaf fel darlynudd proffesiynol. Ar ôl blwyddyn o weithio ar fy liwt fy hun i nifer o gleientiaid gan gynnwys Moonpig.com a’r GIG, penderfynais chwilio am swydd llawn amser mewn stiwdio a dechreuais weithio fel dylunydd mewnol yn Usborne Publishing. 

Er mai rôl ddylunio ac nid un darlunio sydd gennyf yn Usborne, trosglwyddodd y sgiliau a ddysgaisar fy ngradd ac fe helpodd hyn i mi addasu’n gyflym. Roedd gweithdai’r tiwtor ar ddefnyddio meddalwedd digidol ac arbrofi gyda ffontiau, dyluniad a lliwiau’n ddefnyddiol tu hwnt a hanfodol i’w dysgu ar gyfer y diwydiant. Mae cael mynediad llawn i lyfrgell, cyfleusterau, arbenigedd tiwtoriaid, adborth a gweithdai’r brifysgol yn gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau a bydd gennych yr amser a’r rhyddid i fod yn fyfyriwr.

Yr hyn sy’n gwneud gyrfa greadigol mor gyffrous yw nad ydych chi byth yn gwybod i ble y bydd yn eich cymryd, ar ôl graddio ni feddyliais byth y buaswn yn gweithio, ac yn caru gweithio, ym maes cyhoeddi llyfrau plant!  Ar brydiau, gall gyrfa mewn dylunio neu ddarlunio fod yn llawn straen, yn flinedig yn feddyliol a chorfforol, felly mae dyfalbarhau ac ymroi i wella eich sgiliau yn hanfodol. Ond mae cael fy nhalu i dynnu llun crocodeil ar gefn ungorn yn ei wneud yn werthchweil."