Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Darlunio  -  Astudiaethau Achos Darlunio  -  Lianne Harrison

case-study-lianne-harrison-elephant-870

Mae Lianne yn ddarlunydd ar ei liwt ei hun a gynrychiolir gan Bright Illustration Agency.

Ymhlith y cleientiaid mae:

Gwasg Prifysgol Rhydychen, GQ Magazine, ASOS, House & Garden Magazine, News Corporation Australia, The Telegraph Australia, Escape Magazine, Amelia's Magazine, Babbel Magazine, NAWR Arts & Education Network, Cyngor Llyfrau Cymru / Y Lolfa, Prifysgol Cymru, Amgueddfa Ilfracombe, Lighter Life Magazine, Pop-Up Brighton 

Mae hi hefyd yn rhedeg ei chwmni deunydd ysgrifennu ei hun a arweinir gan ddylunio, sef Paperwhale Greeting Cards.  Cyflenwir cynnyrch Paperwhale mewn siopau rhoddion bwtîc, siopau deunydd ysgrifennu, siopau gardd, siopau llyfrau ac orielau ledled y DU a thramor. Mae Lianne yn arddangos ei nwyddau yn Ffair Fasnach Progressive Greetings yn y Ganolfan Dylunio Busnes, Llundain.

Cefais fy annog gan y cwrs i arbrofi yn gysyniadol a gweledol, gan fy nghaniatáu i ddod o hyd i’m llais creadigol fel darlunydd, a datblygu’r sgiliau roedd arna’i eu hangen i weithio yn y diwydiannau creadigol. Mae lleoliad unigryw Abertawe yn caniatáu cyfleoedd di-rif i ddod o hyd i ysbrydoliaeth, yn arbennig mewn natur, archwilio lleoedd gwyllt newydd a cherdded ar hyd arfordir hyfryd Cymru.

case-study-lianne-harrison-6-botanics1-870

case-study-lianne-harrison-babbel-magazine-870