Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Darlunio  -  Astudiaethau Achos Darlunio  -  Lucy Littler

Lucy Littler

"Rwyf wedi bod yn angerddol am gelf erioed ac mae gennyf fwy fyth o gariad at ddarlunio. Gwneud fy ngradd yng Ngholeg Celf Abertawe yw’r penderfyniad gorau rwyf wedi’i wneud yn fy mywyd hyd yma. Daw’r cwrs â chymaint o gyfleoedd i fyfyrwyr  - siaradwyr gwadd, gwibdeithiau, cydweithio â chyrsiau eraill a’r gallu i ddod o hyd i’ch arbenigedd fel unigolyn creadigol. Y prif reswm roeddwn yn caru astudio yn Abertawe oedd am fod y darlithwyr mor gyfeillgar. Oherwydd eu bod wedi bod, ac yn dal i fod, yn ddarlunwyr wrth eu gwaith eu hunain, mae ganddynt lawer o wybodaeth am y byd gwaith ac un o’u blaenoriaethau o fewn tair blynedd y cwrs yw eich paratoi at fod yn ddarlunydd wrth eich gwaith wedi ichi raddio. Ar ddiwedd y drydedd flwyddyn, caiff myfyrwyr y cyfle i arddangos eu gwaith yn yr arddangosfa fwyaf ar gyfer graddedigion newydd yn y DU. Yn ystod sioe ‘New Designers’ Llundain y gwelais y buaswn yn gallu cael gyrfa fel dylunydd. Enillais y wobr ‘Hallmark Studio’ lle cefais leoliad dau fis yn wobr. Mae ennill y wobr wedi rhoi cymaint o gyhoeddusrwydd i mi i allu dechrau ar fy llwybr fy hun fel gweithiwr creadigol ac ni allaf aros i weld i ble y bydd y dyfodol yn mynd â fi."