Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Darlunio  -  Astudiaethau Achos Darlunio  -  Nicole Graham

case-study-nicole-graham-hannah-kasai-870

Mae Nicole yn ddarlunydd brwdfrydig a chynhyrchiol, yn union fel pan oedd hi’n fyfyriwr yma yn Abertawe. Roedd hi’n tynnu lluniau, yn ei llyfr brasluniau ac yn ddigidol, o hyd. Yr ymroddiad ac egni a’i helpodd i gael swydd ei breuddwydion fel artist y Tokyo Disneysea Park.

Dyma a ddywed Nicole am y tîm Darlunio yma yn Abertawe: “Diolch yn fawr iawn am bopeth rydych wedi’i wneud! Ni fuaswn wedi cael y swydd yma os nad oeddech chi wedi fy neall! Mae arna’i fy mywyd newydd yn Japan i chi!”

case-study-nicole-graham-japan-streets-870