Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Darlunio  -  Cyfleusterau Darlunio

Illustration Facilities banner

Mae’r adran Ddarlunio yn llawn offer i archwilio ystod eang o ddefnyddiau a phrosesau ar gyfer gwaith traddodiadol a digidol, ac mae’n cynnwys:

  • Tair Stiwdio Ddarlunio fywiog.
  • Stiwdio gwneud printiau ar gyfer Lino, Printio Sgrin, Ysgrythu a Cholagraff.
  • Stiwdio llythrenwasg gyda phedwar peiriant llythrenwasg ac offer gwneud llyfrau.
  • Argraffu Risograffiau
  • Torrwr laser
  • Ystafell ddarlunio digidol pwrpasol gydag iMacs, llechi Wacom a sgriniau Cintiq.
  • Pecynnau meddalwedd allweddol fel Photoshop, Illustrator, InDesign ac After Effects.
  • Casgliad helaeth o adnoddau argraffedig, llyfrau a chyfnodolion.
  • Sail adnoddau electronig cynhwysfawr sy’n darparu miloedd o e-gyfnodolion ac e-lyfrau ar-lein.