Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Darlunio  -  Darlunio – Cysylltiadau Diwydiannol

Cysylltiadau Diwydiannol

Mae rhaglen lawn o weithwyr proffesiynol yn ymweld â’r rhaglen yn sicrhau bod cysylltiadau cryf gyda’r diwydiant a’r byd masnachol yn cael eu cynnal. Ymhlith y siaradwyr gwadd bu Laura Carlin, Olivier Kugler, Jonny Hannah, Bright Illustration Agency, Nicola Davies a Marcelle Hanselaar.

Ymweliadau â stiwdios ac orielau, a theithiau astudio blynyddol dewisol i gyrchfannau fel Ffair Llyfrau Plant Bologna, Efrog newydd, Barcelona, Amsterdam, Madrid, Paris a Budapest.

Cyfleoedd i weithio ar brosiectau byw, masnachol: Bu brîff allanol a gyflwynwyd i fyfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn gan yr awdur llyfrau plant, Nicola Davies, yn help i lansio gyrfa ar ei liwt ei hun Abbie, myfyriwr yn y drydedd flwyddyn. Cafodd ei dewis i ddarlunio llyfr Nicola, The Word Bird. O fewn y flwyddyn gyntaf ar ôl gadael y brifysgol, roedd Abbie eisoes wedi darlunio tri llyfr lluniau cyhoeddedig.

Yn ogystal â’n Harddangosfa Graddedigion yma yn Abertawe, mae myfyrwyr dethol hefyd yn arddangos eu gwaith yn New Designers, Llundain. Mae hyn yn darparu sbringfwrdd i yrfaoedd myfyrwyr ac ymwelir ag ef gan filoedd o weithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n chwilio am dalent ffres, newydd:

Gwelodd Lego ddyluniadau Adam Corbally ar gyfer cymeriadau yn New Designers. Nawr, mae’n gweithio iddynt yn Nenmarc:

“Ers graddio, rwyf wedi bod yn gweithio fel Artist Graffig yn LEGO yn Nenmarc. Rwyf wedi gweithio ar ystod o gynhyrchion sydd wedi’u seilo ar gyfeiriadau at lyfrau comig, ffilmiau a sioeau teledu, fel The Lone Ranger, Back to the Future, cyfres deledu Avengers Assemble, a Ghostbusters. Yn ogystal â hyn, rwyf hefyd wedi gweithio ar gymeriadau gwreiddiol ar gyfer y LEGO Movie a’i gynnyrch LEGO cysylltiedig.”