Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Cynnyrch & Chelfi  -  Cysylltiadau Diwydiant

Rydym yn ymgymryd â briffiau prosiect cydweithredol byw gydag ystod eang o bartneriaid diwydiannol, sy’n ymestyn o Uned Adnabod Dioddefwyr Heddlu De Cymru i Hasbro, gan roi’r cyfle i chi brofi realiti masnachol a meincnodi i safon broffesiynol.

Yn ogystal, trefnir ymweliadau astudio ag arddangosfeydd cenedlaethol a lleol a’r diwydiant i gyfoethogi eich ymchwil diwylliannol a gwybodaeth dechnegol.

Bob blwyddyn, rydym yn arddangos eich creadigrwydd, drwy arddangos yn New Designers yn Llundain ac yn lleol, gan roi’r cyfle ichi farchnata eich hunain, ac i roi’r cyfle i’r diwydiant weld eich cynhyrchion chi.

Recliners Research

Recliners

South Wales Police Research

Heddlu De Cymru

ATIC Research

ATiC - Ymchwil PhD

Cerebra Research

Canolfan Arloesi Cerebra