Astudiaethau Achos Dylunio Gemau

Mae graddedigion cyrsiau Dylunio Cynnyrch wedi cael gwaith gyda rhai o enwau mwyaf sefydledig y byd mewn gweithgynhyrchu ac ymgynghoriaeth dylunio, fel:

Panasonic, SeymourPowell, Lego, Native, Hasbro, Acumen, Gurit, Zodiac Aerospace, Ecophon, Arkam, The Culture Group, Recaro

Mae rhai o’n graddedigion wedi penderfynu sefydlu cenhedlaeth newydd o ymgynghoriaethau, fel FKCreate, Make&See a MeeCreative, neu i ddatblygu canolfannau dylunio arbenigol ar gyfer elusennau, fel Cerebra, gyda chymorth y Brifysgol. 

Keira Gwynn – Arweinydd Prosiect Marchnata, R82, Denmarc, Arbenigwyr mewn cynnyrch

Keira Gwynn case study

cynorthwyol i blant ac oedolion anabl

Keira yw dechreuwr Scallop, sedd unigryw a hwyl sy’n ffocysu ar dri ffactor, Symlrwydd, Cludadwyedd ac Amlbwrpasedd. Mae’n datrys problemau eistedd i’r rheiny sydd ag angen cynhaliad ychwanegol wrth eistedd ar y llawr neu eistedd ar gadair. Datblygwyd y syniad hwn yn y Brifysgol ac yna ei fasnacheiddio gan R82 a’i lansio ar draws y byd yn 2017 (http://www.also4me.com/en-gb/)

Dr Ross Head – Rheolwr Dylunio Cynnyrch, Canolfan Arloesi Cerebra (CIC)

Ross Head case study

Mae Ross yn bennaeth ar y CIC sy’n cynnig gwasanaeth dylunio cynnyrch pwrpasol ar gyfer yr elusen genedlaethol Cerebra a’i haelodau. Golyga gweledigaeth strategol unigryw CIC eu bod yn gallu ymateb i geisiadau unigryw am help ac yn gallu gwneud niferoedd bach o gynnyrch pwrpasol sy’n ffocysu’n gryf ar ofynion unigol a chael eu cynnwys yn y gymdeithas.