Dylunio Gemau

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Gemau

Computer Games Banner

Mae’r cwrs Dylunio Gemau Cyfrifiadurol Creadigol yn rhoi i fyfyrwyr y sgiliau hanfodol a’r arferion a ddefnyddir yn y Diwydiant Gemau ynghyd â’r gallu i ddadansoddi’n academaidd a gwerthuso eich syniadau a’ch dyluniadau eich hunain ar gyfer gemau.

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio gyda chwmnïau blaenllaw a llwyddiannus fel Rockstar North, Electronic Arts, Criterion, Creative Assembly a Traveller’s Tales yn rhan o ddatblygiad Burnout Dominator, cyfres Harry Potter, Grand Theft Auto V, Halo Wars 2, Little Big Planet, Alien Isolationa chyfres Lego Star Wars. Yn ddiweddar, dewiswyd y cwrs i ymuno â Rhaglen Academaidd Byd-eang Sony Interactive Entertainment. 

Mae’r bartneriaeth gyffrous hon yn rhoi mynediad i’n myfyrwyr Dylunio Gemau Cyfrifiadurol Creadigol i offer datblygu PlayStation; yr un caledwedd proffesiynol a ddefnyddir gan stiwdios gemau ar draws y byd i greu gemau sy’n torri tir ar PlayStation.

Cadwch le ar Ddiwrnod Adored

BA Creative Computer Games Design widget

Graddau Israddedig

MA computer animation

Cyrsiau Ôl-raddedig

Computer game case studies

Astudiaethau Achos

Computer game facilities

Cyfleusterau

SAND-03-web-widget-260x160

Cysylltiadau Diwydiannol

SWANSEA ANIMATION DAYS CONFERENCE

Cynhadledd Diwrnodau Animeiddio Abertawe (SAND)

game design Facebook Gallery

Oriel

©2019 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535