Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Gemau  -  Astudiaethau Achos Dylunio Gemau

David Alden

Artist Cysyniad Technegol yn Rockstar North

David Alden

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio fel Artist Cynnwys Technegol yn Rockstar North lle rwyf wedi bod yn gweithio ers dros 5 mlynedd wedi dod yma’n syth o’r Brifysgol. Yn yr amser hwnnw rwyf wedi symud o QA i Gymorth Celf gan fod y brifysgol wedi addysgu imi ddealltwriaeth o iaith gelf gemau ac yna es ymlaen i’m teitl swydd presennol o ganlyniad i’m sgiliau ymarferol. Drwy fy rôl, rwy’n gweithio ar gelf map gemau bob dydd, o’r cysyniad, dylunio, gweithredu a sefydlu technegol gyda thîm gwych o artistiaid a phobl cynorthwyol angerddol o’r un meddylfryd. 

Ni fuaswn i ble rydw i nawr heb fy amser ar y cwrs Dylunio Gemau Cyfrifiadurol Creadigol, a roddodd i mi’r sgiliau a’r iaith i allu cyfleu fy syniadau a’m dulliau o fewn y diwydiant, am roi i mi sail wybodaeth anhygoel i adeiladu arni, ac am yr hyder i roi fy ngwaith a fi fy hun yn y diwydiant Gemau i barhau gyda’m gyrfa fel Artist Gemau.”

Dan Brewer

Brewer Uwch Ddylunydd Creative Assembly

Dan Brewer

“Ers i mi raddio o’r Drindod Dewi Sant (AAUA bryd hwnnw), roeddwn yn ddigon ffodus i ddechrau fy ngyrfa fel Dylunydd gyda Supermassive Games yn Guildford. Yn ystod fy nghwrs prifysgol, roedd gen i ddiddordeb mawr mewn realiti estynedig, ac fe gwestiynodd fy nhraethawd hir p’un ai dyna oedd dyfodol gemau. Roedd Supermassive Games yn dechrau gwaith ar êm parti realiti estynedig fel teitl lansio ar gyfer rheolwr ‘Playstation Move’ (Start the Party) ar PS3 ac roeddynt yn chwilio am ddylunydd i weithio arno. Yn ffodus iawn, o ganlyniad i’m brwdfrydedd dros dechnoleg realiti estynedig roeddwn yn wahanol i ymgeiswyr eraill a chynigiwyd swydd i mi ychydig wythnosau’n ddiweddarach. Yn ystod fy 6 blynedd yn Supermassive, bues yn ddigon ffodus i weithio ar bron bob prosiect y gwnaethant, gan gynnwys:  Little Big Planet DLC, cyflwyno cysyniadau, prototeipiau drama naratif mewnol, Doctor Who: The Eternity Clock, Wonderbook: Walking with Dinosaurs, Airship Aces, Spy Ops ac Until Dawn, a enillodd BAFTA.

Gweithiais gyda llawer o bobl dalentog a hyfryd iawn yn Supermassive, a chefais fy argymell gan un o’r rhain i Gyfarwyddwr Dylunio Creative Assembly, a oedd yn chwilio am ddylunwyr ar gyfer Halo Wars 2. Neidiais ar y cyfle i weithio ar deitl Halo ac ymunais â Creative Assembly fel uwch ddylunydd. Yn ystod y 2 flynedd y buom yn gweithio ar Halo Wars 2, cymerais rôl allweddol wrth ddarparu’r profiad chwarae craidd ac aml-chwaraewr. Hyd heddiw, rwy’n mwynhau fy amser yn Creative Assembly, ac rwy’n defnyddio sgiliau allweddol a ddysgais yn ystod fy amser yn Y Drindod Dewi Sant bob dydd.