Cyfleusterau Dylunio Gemau

Mae ein stiwdios gemau yn cynnwys caledwedd o’r radd flaenaf sy’n cefnogi cynhyrchu drwy ddefnyddio datblygiad Unreal Engine, cerflunio a modelu 3D gyda ZBrush a Maya yn ogystal â gwaith gwead/dylunio drwy ddefnyddio Substance Painter ac Adobe Photoshop.

Cefnogir gwaith creadigol drwy ddefnyddio llechi Wacom a chaiff myfyrwyr hefyd fynediad at bropiau prototeipio, gemau bwrdd a llyfrgell o emau hŷn sy’n gallu eu hysbrydoli wrth iddynt ddatblygu eu prosiectau eu hunain.

Mae gennym galedwedd Oculus a Vive VR y gall myfyrwyr eu defnyddio i ddeall, archwilio a datblygu prosiectau VR.

Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd yn rhan o Raglen Academaidd PlayStation®First, sy’n caniatáu i brosiectau gael eu datblygu drwy ddefnyddio caledwedd PlayStation.

  • Computer game facilities slider 1
  • Computer game facilities slider 2
  • Computer game facilities slider 3