facebook Pixel Dylunio Graffig | Swansea College of Art - UWTSD

Dylunio Graffig

Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig

Graphic Design Banner

Mae Dylunio Graffig yn rhan annatod o’n diwylliant gweledol ac mae dylunwyr graffig proffesiynol yn chwarae rhan allweddol fel prif gynhyrchwyr diwylliannol. Mae dylunwyr graffig yn creu, trin a rhoi ffurf weledol i eiriau a delwedd er mwyn hysbysu, dwyn perswâd, rhoi pleser – ac weithiau ysgytio.

Mae’r rhaglen yn rhoi ichi addysg eang mewn dylunio graffig, a gan fod elfen o hyblygrwydd yn perthyn i’r rhaglen, mae’n eich galluogi i ddilyn diddordebau unigol, boed y rheiny ym maes graffeg gorfforaethol a hunaniaeth brand, cyhoeddi, dylunio cyffredinol ar gyfer argraffu, pecynnu neu ddylunio rhyngweithiol ar sgrin.

Cadwch le ar Ddiwrnod Adored

BA Graphic design

Cyrsiau isgraddeg

MA visual communication

Cyrsiau Ôl-raddedig

Case studies

Astudiaethau Achos

Graphic design facilities

Cyfleusterau Dylunio Graffig

graphic-design-industry-links-260x160

Cysylltiadau Diwydiant

Graphic design Facebook Gallery

Oriel

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535