Astudiaethau Achos Dylunio Graffig

Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Astudiaethau Achos Dylunio Graffig

Mae ein graddedigion yn dod o hyd i waith gydag ymgynghoriaethau dylunio, tai cyhoeddi, asiantaethau hysbysebu, llywodraeth leol, ffilm a theledu, diwydiannau cyfryngau newydd a stiwdios dylunio mewnol cwmnïau, neu gallent ddewis gweithio fel dylunwyr ar eu liwt eu hunain.

Mae ein cofnod cyflogaeth yn eithriadol, gyda’r rhan fwyaf o’n graddedigion mewn swyddi yn y diwydiant o fewn chwe mis ar ôl graddio. Mae graddedigion diweddar yn gweithio gyda’r canlynol...

Apple | Aston Villa | Barclays Bank | Blue Stag Studio | Dirty Little Serifs | Dr Organic | Enigma Creative Solutions | Fitch | Glazier Design London | Haymarket Media Group | Icon | LEGO | Manchester United | Matter of Form Design Agency | Moonpig.com | Nike | Oxford University Press | Saatchi and Saatchi Wellness | SapientNitro | Sky Creative | Stag & Hare | The Conran Shop (Design) | Tigerprint | Tinnopolis | Universal Music | W12 Studios | Waters Creative 

Case Study Phil Rees

Phil Rees (FITCH)

Case Study James Webb

James Webb (Adidas)

Sky Broadcasting

Roland, James, Gareth, Nathan a Jamie (Sky Broadcasting)

Case Study Mathew Boyle

Mathew Boyle (Lego)

Case Study Naomi Urch

Naomi Urch (Saatchi & Saatchi)

Case Study Anna Jehan

Anna Jehan (Matter of Form)

Case Study Daniel Alcorn

Daniel Alcorn (Birmingham Design Festival)

Case Study Jonathan Williams

Jonathan Williams (Enillydd, New Designers 2018)

Case Study Dan and James

Daniel Brassington a James Risbey (Dapper Design)

Case Study Nickolas Britz Waters

Nick Britz-Waters (Conran Shop Design)

Case Study Amy Garrett-Williams

Amy Garrett-Williams (Blue Stag Studio)

Case Study Ellie Ewart

Ellie Ewart (Surfers Against Sewage)

Case Study Sean McCormack

Sean McCormack (Clements and Church)

Case Study Leigh Griffiths

Leigh Griffiths (Animal)

Case Study Greg Beynon

Greg Beynon (ffotograffydd)

©2019 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535