Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Astudiaethau Achos Dylunio Graffig  -  Amy Garrett-Williams

Amy Garrett-Williams

case-study-amy garrett-williams

Gweithio yn Blue Stag Studio

"Carais y cwrs, fe wnes i edrych ar Brifysgolion eraill ond yn y diwedd Coleg Celf Abertawe YDDS oedd yr un i mi. Roedd y darlithwyr yn anhygoel ac fe helpodd eu bod yn llawn hwyl hefyd. Ni theimlais fyth nad oeddwn yn gallu gofyn am help neu drafod syniadau a oedd y fonws enfawr."

Amy Garrett-Williams, Blue Stag Studio, Caerdydd