Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Astudiaethau Achos Dylunio Graffig  -  Anna Jehan

Anna Jehan

case-study-anna-jehan

Gweithio i Matter of Form

 "Y peth gwych roeddwn yn ei garu am y cwrs yng Ngholeg Celf Abertawe YDDS oedd ei amrywiaeth a dyfalbarhad y darlithwyr nid yn unig wrth addysgu’r technolegau newydd i ni ond wrth wrthod gadael i’r technolegau traddodiadol fynd. Mae’r cydbwysedd hwn wedi rhoi i mi’r sylfaen rwy’n dal i bwyso arno nawr (yn arbennig mewn teipograffi) sy’n gallu mynd ar goll wrth drosi dylunio’n ddigidol."

Anna Jehan, Cyfarwyddwr Dylunio Matter of Form a bleidleisiwyd yn un o’r dylunwyr digidol benywaidd mwyaf dylanwadol