Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Astudiaethau Achos Dylunio Graffig  -  Dan and James

Dan and James

case-study-dan-and-james

Gweithio yn Dapper Design

O fewn blwyddyn i adael Coleg Celf Abertawe YDDS cawsom ni’n dau swyddi fel dylunwyr graffig iau yn ein tref enedigol gan symud ymlaen yn ein gyrfaoedd i fod yn ddylunwyr pwysau canol/uwch ddylunwyr. Ers hynny rydym wedi denu sail o gwsmeriaid o ddigon o faint i greu ein busnes Dylunio Graffig ein hunain, sef ‘Dapper Design’. Mae Dapper Design yn darparu popeth o gardiau busnes defnyddiol i dudalennau gwe creadigol. Bu’n daith brawychus ond cyffrous iawn hyd yma, ac nid yw ar ben eto. Gwnaethom fwynhau ein hamser yng Ngholeg Celf Abertawe yn fawr ac yn wirioneddol ddiolchgar am yr holl gymorth ac arweiniad a gawsom.

James Risbey & Daniel Brassington, Perchnogion a Sylfaenwyr Dapper Design