Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Astudiaethau Achos Dylunio Graffig  -  Daniel Alcorn

Daniel Alcorn

case-study-daniel-alcorn

Gweithio yng Ngŵyl Ddylunio Birmingham

 "Caniataodd fy amser yng Ngholeg Celf Abertawe i mi fireinio fy sgiliau a datblygu fy hun fel person. Cafodd y gwaith a aeth i mewn i guradu’r arddangosfa diwedd blwyddyn effaith fawr arnaf rwyf wedi parhau ag ef i mewn i fywyd gwaith ac mae’n rhan fawr o’r hyn rwy’n ei wneud."

Daniel Alcorn, Cyd-gyfarwyddwr Gŵyl Ddylunio Birmingham a 'Bad Ego'

substrakt.com

badego.org.uk

birminghamdesignfestival.org.uk