Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Astudiaethau Achos Dylunio Graffig  -  Greg Beynon

Greg Beynon

case-study-greg-beynon

Gweithio fel Ffotograffydd proffesiynol

Rwy'n caru pob munud ohono, yn gweithio ar draws y DU ac weithiau y tu allan i'r wlad. Roedd fy ngradd Dylunio Graffig yn blatfform da i'm helpu i ddefnyddio fy sgiliau ôl-gynhyrchu ar feddalwedd Adobe. Rwyf wedi magu cymaint o hyder, fel person yn gweithio gyda chleientiaid o ddydd i ddydd a gwthio fy ffotograffiaeth yn fwy a mwy.

Greg Beynon Ffotograffydd