Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Astudiaethau Achos Dylunio Graffig  -  James Webb

James Webb

case-study-james-webb

Gweithio yn Adidas

 "Ni fuaswn i ble’r ydw i heddiw oni bai fy mod wedi dewis astudio yng Ngholeg Celf Abertawe, YDDS.

Rwy’n gwybod hyn oherwydd, gan fy mod yn dod o’r ddinas, penderfynais ehangu fy ngorwelion a throsglwyddo i brifysgol arall ar ôl cwblhau fy mlwyddyn gyntaf mewn Dylunio Graffig. Pan oeddwn yna sylweddolais nad oedd lefel yr addysg mor uchel ag Abertawe, ac felly penderfynais ddod nôl.

Helpodd Coleg Celf Abertawe YDDS i mi ddatblygu fy set sgiliau, addasu ac archwilio gwahanol feysydd o ddylunio, ac yn ei dro fy helpu i gyrraedd fy mhotensial llawn".

James Webb, Dylunydd yn Adidas, Nuremberg, Yr Almaen