Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Astudiaethau Achos Dylunio Graffig  -  Mathew Boyle

Mathew Boyle

case-study-mathew-boyle

Gweithio yn LEGO.

 "Nid oes unrhyw amheuaeth gennyf fod astudio yn Abertawe wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial llawn fel Dylunydd Graffig. Ehangodd y ddamcaniaeth a addysgwyd i mi fy nealltwriaeth o ddylunio. Gwthiodd y gwaith fy nghreadigrwydd mewn ffyrdd newydd, diddorol ac roedd y darlithwyr yn fy annog ac yn graff, gan fy helpu hyd eithaf eu gallu pan oedd angen. Os ydych yn ystyried gyrfa mewn Dylunio Graffig, ni allaf argymell unman gwell."

Mathew Boyle, Lego Denmark