Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Astudiaethau Achos Dylunio Graffig  -  Nickolas Britz Waters

Nickolas Britz Waters

case-study-nickolas-britz-waters

Gweithio i Conran Shop Design

 "Carais bod yn y Brifysgol, roedd yn ffurfiannol yn fy newis alwedigaeth a’m gyrfa Dylunio Graffig. Dysgais gymaint o sgiliau ar y cwrs cyfan.  Teimlais ei fod yn caniatáu i ni wir arbrofi gyda’n harddulliau a’n ffordd o feddwl. Ond y peth pwysicaf i mi oedd y gefnogaeth a gefais i (a gawsom i gyd) gan y darlithwyr a’r staff. Yn sicr, roeddwn yn teimlo eu bod yn hidio amdanoch."

Nick Britz-Waters, Conran Shop Design