Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Astudiaethau Achos Dylunio Graffig  -  Phil Rees

Phil Rees

case-study-phil-rees

Cyfarwyddwr Dylunio FITCH Efrog Newydd

“AR ÔL GRADDIO yn 2004 roeddwn yn ddigon ffodus i weithio i FITCH yn Llundain lle treuliais 5 mlynedd yn gweithio mewn cwmni mor greadigol a strategol.Drwy weithio yn FITCH cefais lawer o gyfleoedd i weithio ar brosiectau Manwerthu ac wedi’u Brandio.Rhai o’r cleientiaid y bues yn gweithio mwyaf â nhw yn FITCH oedd Vodafone, Dell, McLaren Automotive, Gemau Olympaidd 2012, Andaz Hotels a llawer iawn mwy. 

Ar ôl FITCH bues yn gweithio ar fy liwt fy hunan mewn asiantaethau fel Imagination, Identica a Brand Union yn Llundain cyn gweithio gyda FITCH yn Mumbai, India, lle cefais gyfleoedd i weithio ar ystod amrywiol o brosiectau mewn amgylchedd diwylliannol gwahanol iawn.

Ar ôl India, cefais gynnig swydd yn gweithio yn Efrog Newydd gyda Stag & Hare lle treuliais 5 mlynedd yn gweithio’n bennaf yn dylunio pecynnau ar gyfer brandiau fel Coca-Cola, Sprite, Hubert’s Lemonade ond hefyd ar waith brand ac ymgyrchu ar gyfer IHG, Campari a llawer iawn mwy.

Nawr, rwy’n Gyfarwyddwr Dylunio yn FITCH yn Ninas Efrog Newydd, yn ffocysu ar sefydlu stiwdio Efrog Newydd a gweithio ar draws y rhwydwaith byd-eang o stiwdios, gan weithio gyda chleientiaid fel Hilton Hotels, Dell a’r Amgueddfa Celf a Dylunio.Rwyf wedi bod yn ffodus iawn i weithio’n rhyngwladol ac mewn asiantaethau mawr a bach sydd i gyd wedi darparu llawer o gyfleoedd i mi dyfu fel dylunydd a phrofi llawer o wahanol ddiwylliannau, y maent i gyd wedi dylanwadu ar fy arddull ddylunio.

Dros y blynyddoedd rwyf wedi dilyn y gwaith y mae’r Brifysgol wedi’i droi allan ac rwy’n cael fy synnu o’r ochr orau’n gyson gyda pha mor barod yw’r myfyrwyr i fynd i mewn i fyd masnachol dylunio.

Fel un o raddedigion Coleg Celf Abertawe gallaf ddweud yn onest fy mod wedi gwneud y dewis iawn wrth ddewis fy mhrifysgol – ni fyddwn fyth wedi cael lefel y fentoriaeth a datblygiad creadigol mewn prifysgolion eraill.Mae’r staff addysgu’n wirioneddol gofalu am eu myfyrwyr ac yn llwyddo i ddod o hyd i gryfderau unigol pob myfyriwr er mwyn datblygu eu set sgiliau. Rwyf wir yn credu bod yr addysgu yng Ngholeg Celf Abertawe heb ei ail.”

Gweithio i International, Fitch, Efrog Newydd

 "Rwyf wir yn credu bod yr addysgu yng Ngholeg Celf Abertawe yn ddi-ail. Ni fuaswn fyth wedi cael lefel y fentoriaeth a datblygiad creadigol mewn prifysgolion eraill."

Phil Rees, Fitch, Efrog newydd