Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Astudiaethau Achos Dylunio Graffig  -  Sean McCormack

Sean McCormack

case-study-sean-mcCormack

Gweithio yn Clements and Church

Yn sicr y 3 blynedd yn Abertawe oedd uchafbwynt fy mywyd. Ni fuaswn wedi gallu gofyn am well darlithwyr. Mae’r cwrs a’r ffrindiau a wnes i yma i gyd wedi chwarae rhan fawr yn lle ydw i heddiw. Nawr, mae’n debyg eich bod yn meddwl dylunydd graffig ydy o mewn swyddfa yn gwneud beth y bu iddo ei astudio, ond dyna lle’r ydych yn anghywir. Mae fy stori ychydig yn wahanol gan fy mod yn gweithio fel teiliwr, yn dylunio a chreu siwtiau. Rwyf wedi cael y cyfle i gwrdd â phobl anhygoel ac mae gan y swydd ei hun fanteision. I roi syniad i chi, rydym wedi gwneud siwtiau i Anthony Joshua, Leicester City F.C, Kit Butler i enwi ond rhai.
Yn y 3edd flwyddyn pan oeddwn yn brandio fy nghwmni siwtiau fy hun y des i o hyd i gariad at siwtiau a holl gysyniad teilwra. Ac yn ystod y prosiect hwn troais at fy ffrind a dweud “Os na fyddai’n gallu bod yn Ddylunydd Graffig, fe fuaswn i’n caru bod yn deiliwr” a dyma fi. Er fy mod yn deiliwr, mae Dylunio Graffig ynn dal i fod yn rhan fawr o bwy ydw i ac mae’n fy ngalluogi i ddod i adnabod llawer o bobl, ar hyn o bryd rwy’n cynnal trafodaethau gyda dylunydd felly pwy a ŵyr i ble y bydd hyn yn arwain.

Sean McCormack, Teiliwr Dylunio Proffesiynol!