Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Astudiaethau Achos Dylunio Graffig  -  Sky Broadcasting

Sky Broadcasting

case study sky gareth and jamie

Gweithio yn Sky

Mae gan ein cwrs gyswllt sefydledig gyda Sky, ac maent wedi cyflogi deg o’n graddedigion yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Roland West, Dylunio Sky Creative News

"Mae tîm Abertawe wedi sefydlu cwrs sy’n cydbwyso hanfodion dylunio pur a’r potensial i ddod â’r dalent ddylunio hwnnw’n fyw yn y byd masnachol. Yn Sky, rydym yn gweld graddedigion o’r cwrs Dylunio Graffig yn rheolaidd sy’n dangos sgiliau dylunio o safon uchel, ynghyd â set sgiliau amrywiol. Rydym wedi cael llawer o lwyddiant wrth recriwtio graddedigion i rolau ar draws ymgyrchoedd brand, graffeg darlledu a dylunio digidol."

Jamie Davies, Sky Sport

"Mae campws Dinefwr Coleg Celfyddydau Abertawe yn adeilad anhygoel, mae’n teimlo mor fodern ac mae ei gynllun yn wych. Roedd y staff addysgu yn anhygoel. Y cwbl y gallaf ei ddweud yw bod y dyfodol yn agored – pe baech chi wedi gofyn i mi dair blynedd nôl pe bawn yn credu bod hyd yn oed y posibilrwydd lleiaf y buaswn yn gweithio i Sky, buaswn wedi dweud byth bythoedd, heb os. Mae’n anhygoel."

Nathan Griffiths, Sky Creative

"Mae’n rhyfedd meddwl bod blwyddyn union ers yr arddangosfa graddedigion. Mae cymaint wedi newid mewn cyfnod mor fyr. Mae cymaint o bethau da i ddigwydd ar ôl y Brifysgol, peidiwch â phoeni. Fe ddawn POPETH i’w le yn y diwedd."

Gareth Winter, British Sky Broadcasting & Sky News

"Mae arna’i fy ngyrfa gyfan i Goleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant, maent yn cynnig yr amgylchedd creadigol delfrydol i ffynnu ynddo. Roedd y cymorth a’r arweiniad a gefais gan fy nhiwtoriaid wedi'i gynllunio i weddu fy anghenion, maent yn trin pob person fel unigolyn."

James Packer, Sky Creative

 "A dweud y gwir, dechreuais mewn prifysgol wahanol ond ar ôl ychydig wythnosau trosglwyddais i Goleg Celf Abertawe YDDS am well profiad. O’r dechrau i’r diwedd, roedd darlithwyr, staff cynorthwyol a myfyrwyr pob blwyddyn yn groesawgar, cyfeillgar ac yn bwysicach na dim, yn barod i helpu. Roeddwn yn teimlo’n gyfforddus iawn wrth ddysgu fy nghrefft oherwydd bod yr adeilad mor eang a llawn offer ynghyd â darlithwyr gwybodus a brwdfrydig."