Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Cyfleusterau Dylunio Graffig

Facility7 studio

Caiff y rhaglen Dylunio Graffig ei gyflenwi’n dda â’r cyfrifiaduron Apple diweddaraf a meddalwedd proffesiynol, sy’n cael eu hadnewyddu a’u diweddaru’n rheolaidd

Mae gan y brif ystafell addysgu 25 cyfrifiadur ac mae yna ystafell mynediad agored a chanddi 14 peiriant. Mae’r rhain i gyd wedi’u rhwydweithio i ystod o argraffwyr o argraffwyr A3 dwyochrog i argraffwyr baner fformat mawr. Mae camerâu digidol a chamerâu fideo, yn ogystal â goleuadau symudol ar gael i fyfyrwyr eu defnyddio i gynhyrchu eu fideos a’u ffotograffiaeth eu hunain. Mae yna dorrwr laser pwrpasol ar gyfer y myfyrwyr Cyfathrebu Gweledol, yn ogystal â llythrenwasg draddodiadol. Caiff mynediad i ardaloedd eraill y Gyfadran ei drefnu trwy weithdai.