Ydds Hafan  -  Ein Hysgolion a'n Cyfadrannau Academaidd  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Graffig  -  Dylunio Graffig - Cysylltiadau Diwydiannol

Wedi’i chynnal ers nifer o flynyddoedd bellach, bu ‘Wythnos Ddylunio’ yn llwyddiant ysgubol ymhlith y myfyrwyr Dylunio Graffig, staff a’r ysgol Darlunio a Hysbysebu Brand yn ehangach.

Mae’r digwyddiad hwn sy’n para wythnos yn gyfle i fyfyrwyr ymgysylltu â dylunwyr a chwmnïau mawreddog mewn cydbwysedd perffaith o sgyrsiau a gweithdai. Ymhlith rhai o’r cwmnïau mae Sky Creative, Lego, Saatchi & Saatchi Wellness, Gordon Young a Chymdeithas Darlunwyr AOI.

Mae’n bleser gennym hefyd gwahodd rhai o’n cyn-fyfyrwyr gwych, sy’n dychwelyd i rannu eu llwyddiannau gyrfaol.

Mae ‘Wythnos Ddylunio’ yn brofiad dwys, sy’n magu hyder myfyrwyr ac yn creu’r sefyllfa berffaith i’r Diwydiant Dylunio weld potensial myfyrwyr sy’n graddio.

Design Week Poster

Adam Jones Exhibitions

Andrew Jones New Designer Award

Animal Competition Screen

Assembled Students at Lecture

Award Winners 1

Award Winners 2

Award Winners 3

Award Winners Rebecca Rees

Central Library Students

Cerys Mathews Exhibition Night

Exhibitions

Gordon Young

 Isaac

Itty

Jonathan Williams

Lego Creator Box

Mat Boyle Lego

Student Male Smiling

Students and Tutor

Students Gathered Around Work

Swansea 2021

Swansea Business Award Winner