Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Modurol  -  Astudiaethau Achos Dylunio Modurol

Mae ein graddedigion diweddar yn dod o hyd i swyddi gyda rhai o brif stiwdios ac ymgynghoriadau dylunio modurol y byd, fel: Jaguar Land Rover, McLaren Automotive, Rolls-Royce, Westfield, Pininfarina, Triumph, Tata, Futura Design, Concept Group International, Nissan, Envisage, Recaro, Gordon Murray Design, Aston Martin, Daimler Truck USA, Renault, Kiska ayb

Peter Kuninski – Dylunydd Allanol Modurol

Peter Kuninski stands next to a green sports car.

Rwy’n teimlo’n lwcus i fod wedi cael y cyfle i astudio yn Y Drindod reit ar stepen y drws. Rhoddodd y cyfleusterau rhagorol a’r staff ymroddedig bopeth i mi roedd arna’i ei angen i lwyddo yn y diwydiant caled hwn.

Ymddengys bod tueddiad gan raddedigion i ddweud mai’r peth maent yn ei edmygu fwyaf yw’r amser un i un a gewch chi gyda darlithwyr profiadol, ac mae hynny’n wir i mi hefyd. Roedd cael yr hyfforddiant uniongyrchol hwnnw wedi’i deilwra ar bob prosiect mor werthfawr. Cynigodd Sergio Fontanarosa a Paul Morrow lawer iawn o amser a gwybodaeth i bawb yn y grŵp ac nid yw hynny’n digwydd ym mhob man.

Hefyd, cefais y cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau byw gyda brandiau modurol enwog fel McLaren a Jaguar - Land Rover, a roddodd i mi gipolwg uniongyrchol i mewn i sut beth yw gweithio gyda safonau a therfynau amser y diwydiant. Ar ôl graddio, cefais swydd fy mreuddwydion yn Lotus Design yn Norfolk. Cefais y cyfle i helpu tîm talentog a phrofiadol i gyflwyno gweledigaeth newydd o geir chwaraeon Lotus ar ffurf y Lotus Evija a’r Lotus Emira.

Roedd y cyfle i weithio ar yr ‘Hypercar’ trydan cyntaf oll o Brydain, a’r car chwaraeon injan petrol olaf un i ddod o Hethel, yn freuddwyd.

Patrick Carton - Dylunydd Allanol Modurol McLaren

Patrick Carton stands with his arms folded next to a silver sportscar.

Dwlais ar bob un munud o fy amser yn Abertawe, ac rwy’n gweld eisiau’r gymuned glos yno. Y peth rwy’n ei werthfawrogi’r mwyaf am y cwrs oedd yr hyfforddiant a gefais i – mae’n rhywbeth na chewch chi yn unman arall, ac fe roddodd ddechrau cadarn i mi pan raddiais, ac ni fuaswn i fyth ble’r ydw i heddiw heb yr arbenigedd, amser ac ymdrech a roddodd y staff i mi ar y cwrs.

Elliott Hawkins - Prif Ddylunydd RDM

elliot hawkins case study

Hyd heddiw, rwy’n dal i argymell Y Drindod Dewi Sant i bobl fel lle gwych i astudio, yn arbennig darpar fyfyrwyr dylunio cerbydau. Nid dim ond ansawdd yr addysgu a gefais gan fy narlithwyr, Paul Morrow a Sergio Fontanarosa, oedd yn wych ond hefyd yr amser ‘roeddynt yn ei ymroi i bob myfyriwr. Mae eu cariad, creadigrwydd a phrofiad yn rhywbeth rwy’n dal i dynnu arno’n ddyddiol. Y prif gof sydd gen i o’r Drindod Dewi Sant yw nad oedd yn teimlo fel fy mod yn astudio mewn sefydliad mawr, di-wyneb, ond yn hytrach, roedd yn teimlo fel teulu.

Peter Wilkins - Uwch Ddylunydd Allanol, McLaren Automotive Limited

Man sitting at a table with papers in front of him; a model of a sports car can be seen in the background.

Roedd astudio Dylunio Modurol yn Abertawe yn brofiad gwych i mi. Roedd safon yr addysgu un i un heb ei ail ac fe alluogodd y cyfleusterau o’r radd flaenaf i mi wir archwilio a datblygu fy sgiliau i’r safonau diwydiannol uchaf. Gan gymryd rhan mewn prosiectau a noddwyd gan y diwydiant, galluogwyd i mi ddod i adnabod a deall y diwydiant cystadleuol roedd arna’i eisiau mynd iddo ac fe helpodd fowldio’r dylunydd ydw i heddiw. I mi, mae Coleg Celf Abertawe wir wedi helpu i siapio’r person ydw i ac mae’n fraint gallu dweud bod fy llwyddiant o ganlyniad i gymorth parhaus ac ymroddiad ei diwtoriaid.

Galluogodd y cyfleusterau arloesol i mi archwilio a datblygu fy sgiliau i’r safonau diwydiannol uchaf. Mae fy llwyddiant o ganlyniad i gymorth ac ymroddiad parhaus y tiwtoriaid.