Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Modurol  -  Astudiaethau Achos Dylunio Modurol

Mae ein graddedigion diweddar yn dod o hyd i swyddi gyda rhai o brif stiwdios ac ymgynghoriadau dylunio modurol y byd, fel: Jaguar Land Rover, McLaren Automotive, Rolls-Royce, Westfield, Pininfarina, Triumph, Tata, Futura Design, Concept Group International, Nissan, Envisage, Recaro, Gordon Murray Design, Aston Martin, Daimler Truck USA, Renault, Kiska ayb

Elliott Hawkins - Prif Ddylunydd RDM

elliot hawkins case study

Hyd heddiw, rwy’n dal i argymell Y Drindod Dewi Sant i bobl fel lle gwych i astudio, yn arbennig darpar fyfyrwyr dylunio cerbydau. Nid dim ond ansawdd yr addysgu a gefais gan fy narlithwyr, Paul Morrow a Sergio Fontanarosa, oedd yn wych ond hefyd yr amser ‘roeddynt yn ei ymroi i bob myfyriwr. Mae eu cariad, creadigrwydd a phrofiad yn rhywbeth rwy’n dal i dynnu arno’n ddyddiol. Y prif gof sydd gen i o’r Drindod Dewi Sant yw nad oedd yn teimlo fel fy mod yn astudio mewn sefydliad mawr, di-wyneb, ond yn hytrach, roedd yn teimlo fel teulu.

Peter Wilkins - Uwch Ddylunydd Allanol, McLaren Automotive Limited

Roed astudio Dylunio Modurol yn Abertawe yn brofiad gwych i mi. Roedd safon yr addysgu un i un heb ei ail ac fe alluogodd y cyfleusterau o’r radd flaenaf i mi wir archwilio a datblygu fy sgiliau i’r safonau diwydiannol uchaf. Gan gymryd rhan mewn prosiectau a noddwyd gan y diwydiant, galluogwyd i mi ddod i adnabod a deall y diwydiant cystadleuol roedd arna’i eisiau mynd iddo ac fe helpodd fowldio’r dylunydd ydw i heddiw. I mi, mae Coleg Celf Abertawe wir wedi helpu i siapio’r person ydw i ac mae’n fraint gallu dweud bod fy llwyddiant o ganlyniad i gymorth parhaus ac ymroddiad ei diwtoriaid.

“Galluogodd y cyfleusterau arloesol i mi archwilio a datblygu fy sgiliau i’r safonau diwydiannol uchaf. Mae fy llwyddiant o ganlyniad i gymorth ac ymroddiad parhaus y tiwtoriaid”