facebook Pixel Dylunio Patrwm Arwyneb | Swansea College of Art - UWTSD

Dylunio Patrwm Arwyneb

Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Patrwm Arwyneb

Leaf Print

Diben y portffolio Dylunio Patrwm Arwyneb yw creu arwynebau a strwythurau cyffrous ac arloesol, sy’n ystyried lliw, gwead, delwedd a chysyniad o fewn cyd-destun arfer dylunio cyfoes.

Gall y byd i gyd fod o’ch blaen chi drwy’r cwrs hwn. Mae gennym ystod anhygoel a rhagorol o offer digidol a chyfleusterau gan gynnwys ystafelloedd cyfrifiadura moethus, torwyr ac ysgythrwyr laser, argraffwyr tecstil digidol, a brodwr digidol a thorrwr chwistrell dŵr. Mae ein hoffer annigidol yr un mor nodedig, gyda chyfleusterau llawn ar gyfer lliwio, printio sgrin, pwytho, gwaith metel a llawer mwy. Yn ogystal â hyn, bydd gennych eich lle personol eich hun yn ein stiwdio fywiog, olau ac awyrog sydd â lle i bob un o bedair blynedd y cwrs.

Cadwch le ar Ddiwrnod Adored  

BA Surface Pattern Design (Maker)

Dylunio Patrwm Arwyneb

MA Textiles (Contemporary Dialogues)

Cyrsiau Ôl-raddedig

Case Study Harriet Popham work

Astudiaethau Achos

Facilities

Cyfleusterau

H&M-widget-260x160-jpg

Cysylltiadau Diwydiant

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535