Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Patrwm Arwyneb  -  Astudiaethau Achos Dylunio Patrwm Arwyneb

Mae’r rhaglen Dylunio Patrwm Arwyneb wedi’i strwythuro i alluogi ein dysgwyr i raddio a pharhau i weithio yn y maes y maent wedi’i ddatblygu arbenigedd penodol amdano – gyda chreadigrwydd estynedig a gallu i adnabod a gwneud yn fawr ar gyfleoedd.

Gwneir hyn drwy raglen sydd wedi’i mireinio, gan gydbwyso gweledigaeth greadigol ac allanoldeb, lle caiff sgiliau penodol sydd eu hangen yn y maes ymarferol eu hadnabod a’u datblygu. Caiff prosiectau ymarferol eu rhoi mewn cyd-destun o’r cychwyn cyntaf ac mae’r rhaglen theori yn atgyfnerthu hyn. Cynhelir prosiectau byw drwy gydol y 4 blwyddyn.

Yn ddiweddar, mae myfyrwyr wedi mwynhau prosiect byw sylweddol gyda phencadlys dylunio H&M yn Stockholm. 
Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle ar ddiwedd eu cwrs i arddangos eu gwaith yn ‘New Designers’ Llundain. 
Mae graddedigion yn mynd ymlaen i amrywiaeth o swyddi gan gynnwys gweithio gyda’r canlynol Monsoon, Accessorize, Marks and Spencer, Toast, John Lewis, Hallmark, Tigerprint, Donna Wilson a Jimmy Choo.

case-study-charlotte-field-260

Charlotte Field

case-study-ciara-long-260

Ciara Long

case-study-emma-jenkinson-260

Emma Jenkinson

case-study-fran-dixon-lecture-260

Fran Dixon

case-study-g-moseley-and-e-james-260

Grace Moseley ac Emily James

Case Study Harriet Popham work

Harriet Popham

case-study-Heather Fox & Rhiannon James -260

Heather Fox & Rhiannon James

case-study-rosie-cook-260

Rosie Cook