Cyfleusterau Patrwm Arwyneb

Cynhelir y rhaglen mewn stiwdio fywiog, golau ac awyrog sydd â lle i bob un o bedair blwyddyn y cwrs, fe gewch ddesg bersonol am oes eich astudiaethau. O bobtu i’r stiwdio mae ein gweithdai llawn offer lle gallwch archwilio ystod eang o ddeunyddiau a phrosesau, sy’n galluogi cyfranogiad mewn dulliau perthnasol o arfer dylunio.

  • Facilities slide1
  • Facilities slide2
  • Facilities slide3
  • Facilities slide4
  • Facilities slide5
  • Mae ystafelloedd digidol yn darparu argraffu mewnol, torri â laser, ysgythru a thorri â chynllwyn gyda mynediad at feddalwedd o safon ddiwydiannol.
  • Ystafell printio tecstilau a lab lliwio sy’n hyrwyddo arbrofi a phroffesiynoldeb arfer stiwdio da.
  • Digon o le i wneud, gyda meinciau pwrpasol a mynediad at gyfleusterau torri, uno a ffurfio.
  • Peiriannau gwnïo domestig a digidol, peiriant brodwaith digidol gyda meddalwedd o safon ddiwydiannol a pheiriant pwnsio â nodwydd 900 gwely arunig.

Yn cefnogi ein gweithdai mae siop ddielw.

Mae gan y gyfadran ystod o offer, a gyrchir drwy sesiynau ymsefydlu gweithdy. Mae mannau stiwdio, ystafelloedd cyfrifiaduron a llyfrgelloedd ar agor gyda’r nos ac ar ddyddiau Sadwrn.