Cysylltiadau Diwydiant

Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Patrwm Arwyneb  -  Cysylltiadau Diwydiant

Fel rhaglen, rydym yn hoffi cadw pethau’n ffres ac ymateb i gyfleoedd newydd pan fyddant yn codi. Mae hyn yn sicrhau bod profiad pob carfan newydd yn unigryw iddyn nhw.

Yn aml, caiff y profiadau hyn eu llywio gan gymeriad y garfan ei hun, neu ysbryd yr oes, gan weledigaeth tîm y rhaglen neu serendipedd – a dyma sy’n ei wneud yn gyffrous! Yn fyfyrwyr Dylunio Patrwm Arwyneb a Thecstilau gallwn eich sicrhau bod tîm eich rhaglen mor frwdfrydig â chi i fod yn rhan o’r hyn sy’n newydd, yn heriol a’r hyn a all fod yn borth i bethau gwell i chi fel graddedigion.

Mae’r ymagwedd addysgu a dysgu hwn yn ein caniatáu i gysylltu â’r diwydiant mewn ffordd sy’n adlewyrchu arfer dylunwyr a gwneuthurwyr sefydledig – o ganlyniad rydym wedi arddangos ein gwaith y rhyngwladol - Paris, India, Rotterdam a chynnal prosiectau gyda’r BBC, Freshwest, Mini Moderns, Toast ac M&S, i enwi ond rhai.

H&M-widget-260x160-jpg

H&M

hallmark-widget-260x160-jpg

Hallmark

leila-roworth-widget-260x160-jpg

i-dott

jan-koen-lomans-widget-260x160-jpg

Jan Koen Lomans

mark-eley-widget-260x160-jpg

Eley Kishimoto

mission-gallery-widget-260x160-jpg

Mission Gallery

national-water-museum-widget-260x160-jpg

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

©2019 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535