facebook Pixel Dylunio Set a Chynhyrchu | Swansea College of Art - UWTSD

Dylunio Set a Chynhyrchu

UWTSD Home  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Set a Chynhyrchu

Set design Banner

Meddyliwch am funud am eich hoff ffilmiau a rhaglenni teledu. Meddyliwch am ba mor anhygoel yw'r setiau.

Meddyliwch am y ffordd y mae'r setiau'n rhoi cartref i gymeriadau a syniadau. Dychmygwch fod yn rhan o ddiwydiant sy'n arbennig o greadigol a gwneud hyn am fywoliaeth. Gall y radd Dylunio Set wireddu'r freuddwyd hon.

Cadwch le ar Ddiwrnod Agored

BA Set Design Widget

Cyrsiau Dylunio Set

MA Photography

Cyrsiau Ôl-raddedig

Set Design Facilities Widget

Cyfleusterau

set-design-industry-links-widget-260

Cysylltiadau Diwydiant

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535