Ydds Hafan  -  Ein Hysgolion a'n Cyfadrannau Academaidd  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Set  -  Cyfleusterau Dylunio Set

Set Design Facilities 1

Bydd pob myfyriwr yn cael gweithle personol. Cânt eu personoli a byddant yn ganolbwynt i’ch taith academaidd. Maent wedi’u lleoli ger gweithdai llawn offer ac o fewn tafliad carreg i ystafelloedd arbenigol ar gyfer prosesau gwneud penodol. Yn bwysicach oll, addysgir myfyrwyr sut i ddefnyddio’r cyfleusterau mewn ffordd ddiogel a phriodol. Daw’r hyfforddiant hwn gan staff academaidd ac arddangoswyr technegol.

Set Design Facilities 2

Set Design Facilities 3

Ymhlith y cyfleusterau Dylunio Set mae:

  • Seiclorama Sgrîn Werdd Trochi
  • Camera ‘Red 1’
  • Canon C-300
  • Sony FS 700
  • Goleuadau Sola 369 LED
  • ‘Steady Cams’
  • System Troliau’ Indie’
  • Argraffwyr 3D Diwydiannol
  • Apple Mac
  • Storfa Arae Rhwydwait

set design-room-800x450

set-design-girl-800x450-banner