Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Celf a Dylunio Ffeithiau a Ffigurau

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr Logo

Daeth y Drindod Dewi Sant yn gydradd 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Celf.
 - Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2020


Guardian League Table

Cododd YDDS un safle i gydradd 56ed yn Nhabl Cynghrair y Guardian League Table 2021.

Uchafbwyntiau Celf a Dylunio:

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi dod yn 3ydd yn y DU am Ddylunio a Chrefftau, 5ed yn y DU am Gelf ac 8fed yn y DU am Ffasiwn a Thecstilau.3ydd yn y DU am Ddylunio a Chrefftau, 5ed yn y DU am Gelf a 8fed yn y DU am Ffasiwn a Thecstilau -  Guardian University League Table 2021


Whatuni

What Uni Logo

Cafodd Y Drindod Dewi Sant ganlyniadau gwych yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn: 

  • 1af yn y DU am ‘Gyrsiau a Darlithwyr’, ar ôl ennill y wobr yn 2019 hefyd
  • 1af yn y DU am ‘Lety’
  • Yn y 10 gorau yn y DU am ‘Gymorth Myfyrwyr’
  • Yn y 10 gorau yn y DU am ‘Brifysgol y Flwyddyn’.

 “Rwy’n ei garu yma! Cyfleusterau gwych a chymorth da gan ddarlithwyr”

What Uni 2020 Enillydd Lletywhat uni 2020 enilltdd cyrsiau a darlithwyr


Complete University Guide

Complete University Guide logo

Mae’r Complete University Guide yn cynhyrchu tablau cynghrair a safleoedd blynyddol yn ôl prifysgol a phwnc.

Cafodd Y Brifysgol safleoedd rhagorol yn Complete University Guide 2021; dyma'r uchafbwyntiau:

  • Cynnydd o 11 lle yn gyffredinol ers 2020
  • 12fed yn y DU am foddhad myfyrwyr
  • 8fed yn y DU a 1af yng Nghymru am Gelf a Dylunio.

Complete University Guide Rating 2021

The Times & Sunday Times Good University Guide

The Times and Sunday Times Logo

Mae safleoedd The Times & Sunday Times yn darparu gwybodaeth sy’n galluogi i fyfyrwyr wneud dewis gwybodus am eu haddysg uwch.

Daeth YDDS yn y 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran ansawdd addysgu yng nghanlyniadau 2020. 

Yn ogystal, daeth Y Drindod Dewi Sant yn:

  • 11eg yn y DU am Gelf a Dylunio.


Ffeithiau a Ffigurau PCYDDS Am Coleg Celf Abertawe