Astudiaethau achos Ffilm a Theledu

Dave Clarke

  • Film case study 1
  • Film case study 2

Ers graddio yn 2011, mae Dave Clarke wedi llunio gyrfa lwyddiannus fel Prif Grip yn gweithio ar lu o ffilmiau a sioeau teledu gan gynnwys Paddington 2, Casualty a llawer iawn o rai eraill. Am y 5 mlynedd ddiwethaf, mae e wedi bod yn gweithio fel Cynorthwyydd Grip ar y cychwyn ac yna’n ddiweddarach fel Grip. Bellach, mae’n gyfrifol am yr adran Grip, gan ddarparu cefnogaeth a datrysiadau rigio i’r adran camerâu. O offer syml fel trybeddau a phennau camerâu i gyfuniadau trac a doli mwy cymhleth yn ogystal â rigiau car a chraeniau.