Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Ffilm a Theledu  -  Astudiaethau achos Ffilm a Theledu

Mae ein cyn-fyfyrwyr wedi dod o hyd i rolau cynhyrchu ar draws y diwydiant ffilm a theledu, gyda graddedigion diweddar yn gweithio ar brosiectau fel Mission Impossible, The Grand Tour, His Dark Materials, Paddington 2, Guardians of the Galaxy a llawer iawn mwy. Mae graddedigion eraill wedi cael swyddi gyda mawrion y diwydiant, gan gynnwys y BBC, Sky, Amazon a Milk VFX. Mae llawer o gyn-fyfyrwyr hefyd wedi llwyddo fel gweithwyr ar eu liwt eu hunain, neu wedi creu eu cwmnïau cynhyrchu eu hunain.

Film case study 1

Film facilities 2

Dave Clarke
Ers graddio yn 2011, mae Dave Clarke wedi llunio gyrfa lwyddiannus fel Prif Grip yn gweithio ar lu o ffilmiau a sioeau teledu gan gynnwys Paddington 2, Casualty a llawer iawn o rai eraill. Am y 5 mlynedd ddiwethaf, mae e wedi bod yn gweithio fel Cynorthwyydd Grip ar y cychwyn ac yna’n ddiweddarach fel Grip. Bellach, mae’n gyfrifol am yr adran Grip, gan ddarparu cefnogaeth a datrysiadau rigio i’r adran camerâu. O offer syml fel trybeddau a phennau camerâu i gyfuniadau trac a doli mwy cymhleth yn ogystal â rigiau car a chraeniau.

Josie Morgan
Wedi gweithio ar ffilmiau mawr fel Fury a chyfres Mission Impossible.

Nick Perry & Dan Williams 
Ffurfiwyd Copper Films ganddynt, ac mae eu ffilm mawr cyntaf Heart of Steel wrthi’n cael ei ôl-gynhyrchu.

Siri Vålberg Saugstad
Ffotograffydd Newyddion a golygydd ar gyfer NRK, Norwy.