UWTSD Home  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Ffotograffiaeth  -  Astudiaeth Achos Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau

Lāsma Poiša

Lasma Poisa work

Lāsma Poiša

Artist lens-seiliedig o Latfia yw Lāsma Poiša, sydd ar hyn o bryd yn byw a gweithio ym Manceinion. 
Mae arfer Poiša yn defnyddio dulliau portreadu, hunan-bortreadu a pherfformio trwy ddelweddau llonydd a symudol. 
Ers graddio yn 2012, mae gwaith Lāsma wedi cael ei arddangos yn helaeth a chafodd ei gyhoeddi’n ddiweddar mewn Cylchgrawn yn yr Almaen o’r enw Nido. Mae hi wedi cael nifer o breswyliadau ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ym Mhrifysgol Salford. 


Pål Henrick Ekern

Paal Henrick Ekern

Pål Henrick Ekern

Artist a Churadur – yn gweithio ar hyn o bryd yn oriel ffotograffiaeth genedlaethol Norwy, The Preus Museum.

Yn ystod fy astudiaethau yng Ngholeg Celf Abertawe YDDS, bu i mi gwrdd â llawer o ffrindiau da iawn ac fel grŵp o fyfyrwyr buom yn helpu ein gilydd trwy gynnal trafodaethau beirniadol am ein gwaith. Rwy’n dal i fod mewn cysylltiad â llawer o bobl o’r cwrs, yn gymdeithasol ac yn broffesiynol, gan ein bod yn cynnal prosiectau gyda’n gilydd ac wedi arddangos gwaith gyda’n gilydd ers graddio”


Ossi Piispinen

Ossi Piispinen

Ossi Piispinen

piispanenossi.com

Ffotograffydd o’r Ffindir, sy’n gweithio o Lundain Mae’n gweithio ar brosiectau personol ochr yn ochr â gwaith masnachol gyda chleientiaid fel Levi’s, Adidas, Sony, Nike a Jack Daniels. 

 “Roedd y prosiect mawr yn y 3edd flwyddyn yn bwysig iawn i mi. Drwy gael blwyddyn gyfan i weithio ar brosiect, cefais y rhyddid i roi cynnig ar bopeth, a bu arbrofi a rhannu’r canlyniadau mewn grwpiau seminar yn ddefnyddiol iawn. Mae cael beirniadaeth adeiladol o fewn grŵp yn broses hanfodol wrth ddiffinio eich diddordeb a’ch arddull unigol mewn ffotograffiaeth”. 


Johanne Lian Olsen

Johanne Lian Olsen

Johanne Lian Olsen

http://www.lianolsen.com

Dylunydd graffig â phrofiad rhyngwladol sy’n gweithio gyda dylunio teip, dylunio golygyddol a darlunio. Ymhlith y cleieintiaid mae IKEA, Nike ac Unseen.

“Er bod caffael gwybodaeth dechnegol yn rhywbeth rwyf wedi’i ddefnyddio’n helaeth yn fy ngwaith, i mi y peth pwysicaf a ddysgais yng Ngholeg Celf Abertawe oedd y theori y tu ôl i’r ffotograffiaeth. Wrth weithio fel dylunydd rwy’n defnyddio artistiaid a’u defnydd o’r cyfrwng hwn fel cyfeirnod wrth siarad gyda chleientiaid. Yn ogystal â hyn, rhoddodd y prosiect mawr terfynol amser i mi ddod o hyd i’m iaith weledol a darganfod pwy oeddwn i fel artist”.


Tom Pope

Tom Pope

Tom Pope

tompope.co.uk 

Artist a chyd-gyfarwyddwr ffotograffig Art Lacuna (link here http://artlacuna.org) yn Llundain.

"Wrth astudio yng Nghole Celf Abertawe YDDS datblygais ymagwedd arbrofol at wneud gwaith. Gan ddefnyddio perfformio ar y cyd â ffotograffiaeth, trawsnewidiais y weithred o droi ffotograff yn ddigwyddiad... Mae’r broses hon o wneud ffotograffau, cofleidio hwyl, siawns ac ailadrodd yn dal i fod yn rhan annatod o’r gwaith rwy’n ei greu nawr.”


Mark Gostick

Mark Gostick

Mark Gostick
(graddiodd yn 2000)

markgostick.com 

Gwneuthurwr Ffilmiau a Chynhyrchydd yn Llundain, sy’n gweithio gyda chleientiaid rhyngwladol fel Marks and Spencer, Pronovias, Vero Moda ac Outnet.

Fashion, Celebrity and Commercial Showreel