Astudiaeth Achos Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau

Mae Ossi Piispanen yn ffotograffydd ar ei liwt ei hun sy’n gweithio yn Llundain, ond yn hanu’n wreiddiol o’r Ffindir. Mae ei waith yn ffocysu ar bortreadaeth a chaiff ei gyhoeddi a’i arddangos yn helaeth. Ers graddio yn 2011, mae Ossi hefyd wedi gweithio’n fasnachol gydag ystod eang o gleientiaid enwog fel Adidas, Levi's, Finlandia Vodka, Honda, Lexus, Vice, Huck, Boots a llawer mwy.

Ossi Piispanen: “Roedd y prosiect mawr yn y 3edd flwyddyn yn bwysig iawn i mi. Drwy gael blwyddyn gyfan i weithio ar brosiect, cefais y rhyddid i roi cynnig ar bopeth, a bu arbrofi a rhannu’r canlyniadau mewn grwpiau seminar yn ddefnyddiol iawn. Mae cael beirniadaeth adeiladol o fewn grŵp yn broses hanfodol wrth ddiffinio eich diddordeb a’ch arddull unigol mewn ffotograffiaeth”. 

Ossi Piispanen work

Artist ffotograffig yw Tom Pope sy’n byw a gweithio yn Llundain Ers iddo raddio o Abertawe yn 2008, ac yna o’r Coleg Celf Brenhinol yn 2011, mae Tom wedi arddangos yn helaeth, yn genedlaethol a rhyngwladol, mewn sioeau grŵp ac unigol. Mae e wedi cael nifer o wobrau a grantiau mawr, a chedwir ei waith mewn nifer o gasgliadau, gan gynnwys Casgliad Deutsche Bank a Chasgliad Ffotograffig yr Oriel Portreadau Genedlaethol.

Tom Pope work

Artist lens-seiliedig o Latfia yw Lāsma Poiša, sydd ar hyn o bryd yn byw a gweithio ym Manceinion. Mae arfer Poiša yn defnyddio dulliau portreadaeth, hunan-bortreadaeth a pherfformio trwy  ddelweddau llonydd a symudol. Ers graddio yn 2012, mae gwaith Lāsma wedi cael ei arddangos yn helaeth a chafodd ei gyhoeddi’n ddiweddar mewn Cylchgrawn yn yr Almaen o’r enw Nido. Mae hi wedi cael nifer o breswyliaethau ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ym Mhrifysgol Salford. 

Lasma Poisa work