Astudiaeth Achos Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau

Ossi Piispanen work

Mae Ossi Piispanen yn ffotograffydd ar ei liwt ei hun sy’n gweithio yn Llundain, ond yn hanu’n wreiddiol o’r Ffindir. Mae ei waith yn ffocysu ar bortreadaeth a chaiff ei gyhoeddi a’i arddangos yn helaeth. Ers graddio yn 2011, mae Ossi hefyd wedi gweithio’n fasnachol gydag ystod eang o gleientiaid enwog fel Adidas, Levi's, Finlandia Vodka, Honda, Lexus, Vice, Huck, Boots a llawer mwy.

Ossi Piispanen: “Roedd y prosiect mawr yn y 3edd flwyddyn yn bwysig iawn i mi. Drwy gael blwyddyn gyfan i weithio ar brosiect, cefais y rhyddid i roi cynnig ar bopeth, a bu arbrofi a rhannu’r canlyniadau mewn grwpiau seminar yn ddefnyddiol iawn. Mae cael beirniadaeth adeiladol o fewn grŵp yn broses hanfodol wrth ddiffinio eich diddordeb a’ch arddull unigol mewn ffotograffiaeth”. 

Artist ffotograffig yw Tom Pope sy’n byw a gweithio yn Llundain Ers iddo raddio o Abertawe yn 2008, ac yna o’r Coleg Celf Brenhinol yn 2011, mae Tom wedi arddangos yn helaeth, yn genedlaethol a rhyngwladol, mewn sioeau grŵp ac unigol. Mae e wedi cael nifer o wobrau a grantiau mawr, a chedwir ei waith mewn nifer o gasgliadau, gan gynnwys Casgliad Deutsche Bank a Chasgliad Ffotograffig yr Oriel Portreadau Genedlaethol.

Tom Pope work

Artist lens-seiliedig o Latfia yw Lāsma Poiša, sydd ar hyn o bryd yn byw a gweithio ym Manceinion. Mae arfer Poiša yn defnyddio dulliau portreadaeth, hunan-bortreadaeth a pherfformio trwy  ddelweddau llonydd a symudol. Ers graddio yn 2012, mae gwaith Lāsma wedi cael ei arddangos yn helaeth a chafodd ei gyhoeddi’n ddiweddar mewn Cylchgrawn yn yr Almaen o’r enw Nido. Mae hi wedi cael nifer o breswyliaethau ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ym Mhrifysgol Salford. 

Lasma Poisa work