Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Ffotograffiaeth  -  Astudiaethau Achos Ffotonewyddiaduraeth

Mikko Takkunen

Mikko Takkunen

Graddiodd Mikko Takkunen ym mis Mehefin 2009. Daeth yn ail yng nghategori Ffotograffydd Gwobrau Cyfryngau Myfyrwyr y Guardian 2009, cafodd ei enwebu i Ddosbarth Meistr Joop Swart yn 2010 a chafodd ei enwi’n ‘Ffotograffydd Ifanc y Flwyddyn, 2010’ gan Gymdeithas Ffotograffwyr Gwasg Y Ffindir. 

Ymhlith rhai o’r cleientiaid mae Helsingen Sanomat (Y Ffindir), Cyngor Ffoaduriaid Y Ffindir, International Herald Tribune, The Financial Times a’r New York Times. Mae’n rhedeg y blog ‘Photojournalismlinks.com’, safle sy’n uwcholeuo gweithgaredd ffotonewyddiaduraeth ar y we. 

Hefyd, mae Mikko wedi ysgrifennu erthyglau ar gyfer Cyfnodolyn Ffotograffiaeth Prydain a chafodd ei waith ei arddangos gan gronicl ‘Getty Images’ – ‘Emerging Talent’. Yn 2013 fe dderbyniodd swydd fel Golygydd Lluniau Cyswllt gyda Time Magazine, yr adnodd newyddion a ddarllenir mwyaf ar draws y byd, a bellach, mae wedi symud i Efrog Newydd i weithio ym mhencadlys Time.

Verónica Sanchis Bencomo

Verónica Sanchis Bencomo work

Mae Verónica Sanchis Bencomo yn ffotograffydd, ysgrifennwr a churadur, sydd ar hyn o bryd yn gweithio o Hong Kong. Ers graddio o’r cwrs Ffotonewyddiaduraeth yn 2010, cydweithiodd gyda’r cylchgrawn diwylliannol, Ventana Latina, a arweiniodd at erthygl nodwedd fisol, Fotografia Latina, lle cyfwelodd â ffotograffwyr sy’n gweithio yn America Ladin. Yn 2014 sefydlodd Verónica Foto Féminas, i hyrwyddo gwaith ffotograffwyr benywaidd o America Ladin a’r Caribî yn rhyngwladol, mewn arddangosfeydd a chyhoeddiadau.

Mae Verónica yn cyfrannu at blatfformau sy’n cynnwys The Photographic Museum of Humanity (Y Deyrnas Unedig), cylchgrawn Yet (Y Swistir) ac Atlas Fotografia e Imagen (Tsile). Mae Verónica yn parhau i weithio ar ei phrosiectau ei hun ac yn ddiweddar, cyhoeddodd lyfr artist, Blaze, ar y cyd â’r bardd Cristina Gálvez.

“Gwnes fy nhraethawd hir ar wahanol ffotograffwyr sy’n gweithio ym Mecsico, a’m harweiniodd i ddal ati gyda’r ymchwil, yn gyntaf drwy gyfweld â ffotograffwyr Sbaenig ar gyfer cylchgrawn Ventana Latina yn Llundain, a ddatblygodd yn Foto Féminas fel prosiect personol. Heb os, roedd meddu ar y cefndir hwn o’m hastudiaethau yn y brifysgol wedi bod yn bwysig wrth ddatblygu fy syniadau yn y dyfodol.”

Mark Griffiths

Mark Griffiths work

Ar hyn o bryd mae Mark Griffiths yn gweithio fel ffotograffydd golygyddol a masnachol ar ei liwt ei hun yn ogystal â dilyn ei brosiectau personol hir dymor ei hun sy’n aml yn adlewyrchu ei berthynas gyda diwylliant Cymru.  

Ers graddio o’r radd Ffotonewyddiaduraeth yn 2013, mae Mark wedi adeiladu sail cleientiaid gan gynnwys The Telegraph Magazine, Channel 4, The Smith Journal a’r Financial Times. Cafodd ganmoliaeth uchel yn y British Life Photography Awards, a’i ddewis i fod yn y rownd derfynol yn y Fotofilmic Awards ac yn ddiweddar, cafodd ganmoliaeth uchel yng Ngwobrau ESPY.

"Mae cwrs Ffotonewyddiaduraeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dechrau unrhyw fath o yrfa sy’n cynnwys cyfrwng ffotograffiaeth. Mae’n eich caniatáu i ddatblygu eich arfer mewn amgylchedd sy’n cylchdroi o gwmpas byd ffotograffiaeth. O’r gwyddoniadur gwybodaeth ffotograffiaeth manwl yn y llyfrgell, i sgyrsiau rheolaidd gan weithwyr proffesiynol o’r diwydiant, a’r casgliad eang o gamerâu a meddalwedd sydd ar law at eich defnydd, bydd gennych yr holl gydrannau sydd eu hangen i’ch tywys i’r cyfeiriad iawn. Mae’r darlithwyr yn barod i helpu bob tro ac yn deall eich trafferthion, ac yn meddu ar gyfoeth o wybodaeth am y diwydiant. Bydd eu harweiniad a’u doethineb yn ennyn y gorau gennych ac rwyf wedi cymryd hyn gyda fi i fyd gwaith ers i mi raddio."