Cyfleusterau Ffotograffiaeth

  • facilities1
  •  facilities2
  •  facilities3
  •  facilities4
  • facilities5
  •  facilities6

MAE EIN GWEITHDAI FFOTOGRAFFIG ARBENIGOL YN CYNNWYS: Cyfleusterau ac ystafelloedd tywyll ffotograffiaeth draddodiadol helaeth, darpariaeth ddigidol sy’n cynnwys ystafelloedd Mac sydd â’r feddalwedd Adobe diweddaraf wedi’u cysylltu ag argraffwyr proflenni a chwistrell proffesiynol, ystafell dywyll ddigidol lliw-reoledig arbenigol gyda sganwyr Hasselblad Flextight ac argraffu fformat mawr a chyfleuster storio sy’n rhoi ichi fynediad at gamerâu ffilm fformat canolig a mawr, SLR digidol proffesiynol, camerâu digidol Hasselblad fformat canolig ac offer goleuo lleoliad.