Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Ffotograffiaeth  -  Ffotograffiaeth – Cysylltiadau Diwydiannol

Cysylltiadau Diwydiannol

Mae gan yr adran gysylltiadau rhagorol gyda’r diwydiant ffotograffig, o’r rhwydwaith orielau i asiantaethau rhaglenni dogfen a hysbysebu. Cyflogir graddedigion mewn ystod eang o weithgareddau ffotograffig a chelf gain, gan gynnwys cyd-destunau ffasiwn, portreadau, golygyddol/rhaglen ddogfen ac orielau.

Bydd myfyrwyr yn rhyngweithio’n rheolaidd gyda chysylltiadau proffesiynol trwy’r cyfres cyffrous o ddarlithwyr gwadd, lle bydd artistiaid, ffotograffwyr, curaduron, golygyddion, ysgrifenwyr ac asiantaethau’n cyflwyno eu gwaith a siarad am eu profiadau proffesiynol.

Ymhlith yr esiamplau diweddar, mae: Richard Billingham, Tim Clark, Tereza Zelenkova, Abel Morrell, Simon Roberts, Dominic Hawgood, Esther Teichman, Julie Graham, Dean Chalkley, Felicity Hammond, Emma Critchley, Mark Power, Colin Gray, Julian Germain, Rosie Martin, Tom Hunter, Peter Finnemore.

Yn ystod lefel 6, bydd ffotograffydd, asiant a churadur yn dod i mewn i roi cyngor i’r myfyrwyr ar eu harfer proffesiynol cyn dychwelyd i helpu gydag asesiadau tebyg i gyfweliadau.

Mae’r cydweithwyr presennol yn cynnwys: Karen McQuaid (Uwch guradur yn The Photographers' Gallery) a Rebecca McClelland (Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth/Cynhyrchydd Celf).

Cydweithwyr diweddar eraill: Jason Shenai (Millennium Images), Pippa Oldfield (Oriel Impressions), Susan Bright (curadur ac ysgrifennydd ar ei liwt ei hun), Helen James (Oriel Portreadau Genedlaethol).

Hefyd, anogir myfyrwyr i fynd i’r afael â safonau diwydiannol eu dewis faes arfer yn y Prosiect Allanol yn lefel 6, lle aent yn gweithio ar brosiectau byw gyda chleientiaid. Mae hyn yn eu caniatáu i ddechrau eu gyrfa broffesiynol a chael hyfforddiant â chymorth gan staff academaidd ar bynciau fel contractau a chostau, yn ogystal â materion technegol a chreadigol.

Ymhlith yr enghreifftiau blaenorol o brosiectau, mae: GIG, Atkins Rail, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Sunday Times, Penguin Books, Corus, Channel 4, y Ballet Brenhinol a Dazed and Confused.

20-years-photojournalism

emma-backlund

eva-stenram

fresh-eyes

Melissa-forstrom-al-kadhi

niamh-white

paul-reas

peter-finnemore

source-graduate-online

tim-clark

you-got-eyes-london

you-got-eyes-swansea

you-got-eyes-welsh