Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Glannau Copr 2019

copper-coast-1200x500-banner

Mae’n bleser gan Goleg Celf Abertawe YDDS gynnal Gŵyl Glannau Copr 2019, gan adeiladu ar lwyddiant y ddwy ŵyl Glannau Copr flaenorol, pan gafwyd mwy na 5,000 o geisiadau o bob cwr o’r byd, ac roedd y panel beirniaid yn cynnwys cyfarwyddwyr ffilm sydd wedi ennill gwobrau BAFTA, fel Kevin Allen (Twin Town), Destiny Ekaragha (Gone Too Far) a Claire Sturges (My Brief Eternity).

Yn ogystal â dangos detholiad o rai o ffilmiau byr gorau cenhedlaeth nesaf o dalent gwneud ffilm y byd, gwnaeth yr Ŵyl Glannau Copr eleni drefnu cyfres o ddigwyddiadau gyda gwneuthurwyr ffilm i drafod eu gwaith a’u rolau yn y diwydiant diddorol hwn.

Mae addysg hefyd yn un o brif bileri’r Ŵyl Glannau Copr. Ar y cychwyn, prosiect myfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant Abertawe ydoedd, ond mae cynnwys myfyrwyr yn dal i fod yn rhan ganolog o’r ŵyl, ac maent yn goruchwylio agweddau amrywiol ar yr arni, o’r broses ddethol i drefnu dangosiadau i gynnal ymgyrchoedd marchnata ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Meddai Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Timi O'Neill: “Mae’r Ŵyl eleni wedi rhoi cyfle i ni bwyso a mesur a sylweddoli bod yr hyn a ddechreuodd fel prosiect myfyrwyr yn y Brifysgol bellach yn ddigwyddiad sydd â chyrraedd rhyngwladol ac sy’n cyfoethogi pawb sy’n ymwneud â hi - myfyrwyr, staff, gwirfoddolwyr, gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd.”