facebook Pixel Gwydr | Swansea College of Art - UWTSD

Gwydr

Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr

Glass Banner

Gyda hanes sy’n cwmpasu dros 80 o flynyddoedd, mae adran Wydr Coleg Celf Abertawe yn parhau i ffynnu ac arloesi wrth ddarparu rhaglenni BA, MA a PhD.

O bensaernïaeth eiconig i arfer stiwdio cyfoes, mae Gwydr yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfaol cyffrous. 
Bydd ein cwrs Gwydr yn rhoi ichi blatfform i ddarganfod eich llais creadigol ac yn eich helpu i gynllunio llwybr gyrfaol ymhlith yr amrywiol bosibiliadau sydd ar gael.
Os hoffech gysylltu â ni i drafod ein hystod o gyrsiau, cysylltwch â chyfarwyddwr y rhaglen, Cath Brown, catherine.brown@uwtsd.ac.uk

Cadwch le ar Ddiwrnod Adored

Paneli gwydr glas a gwyn.

Cyrsiau Israddedig

 

Edward Rhys-Jones

Cyrsiau Ôl-raddedig

glass-case-study

Astudiaethau Achos

glass-facilities-260x160

Cyfleusterau

Blue glass

Cysylltiadau Diwydiannol

architectural glass-centre-widget-260x160

Canolfan Gwydr Pensaernïol

glass-archive-widget-260x160

archif

glass-staff-widget-260x160

Staff

 

 

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535