Ydds Hafan  -  Ein Hysgolion a'n Cyfadrannau Academaidd  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Astudiaethau Achos Gwydr

Mae gyrfaoedd creadigol yn cychwyn yma!

Mae ein graddedigion talentog yn mynd ymlaen i gael gyrfaoedd creadigol llwyddiannus ac yn dod yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd.   Broliwn gyda balchder fod llawer o’r artistiaid a’r dylunwyr gwydr pensaernïol blaenllaw sydd wrth eu gwaith heddiw yn raddedigion y cwrs Gwydr Lliw a Phensaernïol yn Abertawe.

Mae’n bleser mawr gennym arddangos detholiad o broffiliau am yrfaoedd ein graddedigion a’u profiadau fel myfyrwyr.

Gemma Curtis Stained Glass

Gemma Curtis

Bianca Divito

Bianca Divito

Sarah Knighton Glass Graduate

Sarah Knighton

Elisabeth Voss Sinnerud_Menu button

Elisabeth Voss Sinnerud